Výsledky vyhľadávania

 1. CALMIC, Cristian. Sociálne kategórie, vzťahy a nástroje v marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Marta Pavliková. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 2. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - PAVLIKOVÁ, Marta. Manažment ľudských zdrojov. Recenzenti: Viera Čihovská, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. [11,287 AH]. ISBN 978-80-225-4713-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - PAVLIKOVÁ, Marta. Manažment ľudských zdrojov. Recenzenti: Viera Čihovská, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. [11,29 AH]. ISBN 978-80-225-4712-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 4. BUŽIKOVÁ, Soňa. Vzdelávanie zamestnancov vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Marta Pavliková. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 5. LUŽBEŤÁK, Šimon. Motivácia a hodnotenie zamestnancov vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Marta Pavliková. Bratislava, 2018. 82 s.
  kniha

  kniha

 6. PUKITOVÁ, Simona. Komparácia privátnych značiek vo vybraných maloobchodných spoločnostiach : diplomová práca. Školiteľ: Marta Pavliková. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. DOBROVODSKÁ, Viktória. Sortimentná politika vo vybranej maloobchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Marta Pavliková. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 8. PAVLIKOVÁ, Marta - ZENDULKA, Lukáš. Faktory nákupu zdravých potravín ako východisko marketingovej komunikácie. In Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4541-9, s. 83-97. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 9. PAVLIKOVÁ, Marta. Adaptation of Key Factors of Retail Management in Central and Eastern European Fast-moving Consumer Goods Retail Companies. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 320-330 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - ČIHOVSKÁ, Viera - PAVLIKOVÁ, Marta. Obchodný manažment : praktikum. Recenzenti: Eva Hanuláková, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 213 s. [11,88 AH]. ISBN 978-80-225-4535-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 2]