Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČ, Filip. Analýza stavu a perspektívy vývoja právnej formy podnikateľskej činnosti "Slobodné povolanie" : diplomová práca. Školiteľ: Helena Strážovská. Bratislava, 2016. 71 s.
  kniha

  kniha

 2. KOVÁČ, Filip. Stratégia vzdelávania v EÚ a SR v kontexte programu Európa 2020 : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Gonda. Bratislava, 2015. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KOVÁČ, Filip - GONDA, Vladimír. Masifikácia vysokoškolského vzdelávania a vznik fenoménov "Mickey Mouse degree" a "Mcjobs". In Problems and prospects of territories` socio-economic development. international scientific conference. Problems and prospects of territories` socio-economic development : conference proceedings of the 4th international scientific conference, april 29 - may 3, 2015, Opole, Poland. - Opole : Publishing House WSZiA, 2015. ISBN 978-83-62683-62-8, s. 59-61. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok

 4. KOVÁČ, Filip. Teoretické vymedzenie makroekonomickej rovnováhy (IS-LM). In Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax. Vedecký workshop. Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého workshopu k projektu VEGA č. 1/0477/13 pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave : 9. január 2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4023-0, s. 20-25 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok

 5. KOVÁČ, Filip. Rating a ranking ako spôsob hodnotenia kvality vysokého školstva. In Economic theory & economic reality. International scientific conference. Economic theory & economic reality : conference proceedings (peer-reviewed) : the 5th international scientific conference : november 13-14th, 2014, Bratislava. - Bratislava : Department of economics of Faculty of national economy, 2014. ISBN 978-80-225-3884-8, s. 1-11 CD-ROM. VEGA 1/0174/11.
  článok

  článok

 6. KOVÁČ, Filip. Moderná Európa na ceste dosiahnutia vedomostnej spoločnosti. In Problems and prospects of territories' socio-economic development. International scientific conference. Problems and prospects of territories' socio-economic development : collections of materials of the 3rd international scientific conference, april 29 - may 3, 2014, Opole, Poland. - Opole : Publishing House WSZiA, 2014. ISBN 978-83-62683-50-5, s. 166-169. VEGA 1/0174/11.
  článok

  článok

 7. Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020". Vedecký workshop. Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020" : recenzovaný zborník z vedeckého workshopu : Bratislava 21. 11. 2014. Editori: Vladimír Gonda, Ivana Lennerová, Filip Kováč ; recenzenti príspevkov: Menbere Workie Tiruneh, Marta Martincová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [136 s., 10,66 AH]. VEGA 1/0174/11. ISBN 978-80-225-3974-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. ROZBORILOVÁ, Dária. Investície do vzdelania v kontexte riešenia jedného z primárnych globálnych rizík súčasnosti. In Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020". Vedecký workshop. Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020" : recenzovaný zborník z vedeckého workshopu : Bratislava 21. 11. 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3974-6, s. 122-134 CD-ROM. VEGA 1/0174/1.
  článok

  článok

 9. DUHÁROVÁ, Simona. Znalostná ekonomika a metodológia hodnotenia znalostí. In Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020". Vedecký workshop. Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020" : recenzovaný zborník z vedeckého workshopu : Bratislava 21. 11. 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3974-6, s. 4-15 CD-ROM. VEGA 1/0174/1.
  článok

  článok

 10. MUCHOVÁ, Eva. K vybraným faktorom znalostnej ekonomiky v kontexte Stratégie 2020. In Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020". Vedecký workshop. Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020" : recenzovaný zborník z vedeckého workshopu : Bratislava 21. 11. 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3974-6, s. 86-101 CD-ROM. VEGA 1/0174/1.
  článok

  článok