Výsledky vyhľadávania

 1. KUNYCHKA, Mykhaylo - RANETA, Leonid. Migration and Asylum Seekers Governance in the EU: The Case of Berlin Municipality. In ICSS XXI: 21st International Conference on Social Sciences. ICSS XXI: 21st International Conference on Social Sciences : Proceedings Book. - Amsterdam : EUSER, 2020. ISBN 978-1-64871-449-8, pp. 275-279 online. MAGYC project, Innovation Program No. 822806.
  článok

  článok

 2. KUNYCHKA, Mykhaylo. Teoretyčni pogljady na rozvytok i realizaciju ekonomičnych polityk v Afryci. In Aktuaľni problemy deržavnogo upravlinnja : zbirnyk naukovych prac` Odes`kogo regionaľnogo instytutu deržavnogo upravlinnja. - Odesa : ORIDU NADU, 2020. ISSN 2663-7944, 81, no. 1, (2020.
  článok

  článok

 3. MIKLEOVÁ, Daniela. Obchodná vojna a jej vplyvy na svetové hospodárstvo : bakalárska práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. UHLÁROVÁ, Zuzana. Obchodné vzťahy Ruska a EÚ v oblasti energetiky : bakalárska práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. KOVTUN, Robert. Ciele udržateľného rozvoja - Cieľ 6 - Zaistiť dostupnosť vody, udržateľný vodný manažment a sanitáciu : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 6. GAŠPARÍKOVÁ, Vanesa. Vzdelanie a ekonomický rozvoj: komparácia vo vybranom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 7. KOVALENKO, Oleksandr. Miléniové ciele OSN cieľ 12 zodpovedná spotreba a výroba. Efektívnosť postupov nakladania s odpadom v rámci Európskej Unie. : diplomová práca. Školiteľ: Leonid Raneta. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. KURACHYK, Kyrylo. Ciele udržateľného rozvoja - Cieľ 17 - Posilniť globálne partnerstvo pre udržateľný rozvoj : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠPÁNIKOVÁ, Miroslava. Hospodárska diplomacia Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 10. KUNYCHKA, Mykhaylo. Africký pohľad na ekonomický rozvoj: príklad Tanzanie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 258-264 online.
  článok

  článok