Výsledky vyhľadávania

 1. CHAĽOVÁ, Martina. Ekonomický rozvoj a environmentálne otázky v rozvojových krajinách (na príklade vybraných štátov) : bakalárska práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. KUNYCHKA, Mykhaylo. Poľnohospodársky systém v rozvojových krajinách: komparácia rozvojových regiónov. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 248-254.
  článok

  článok

 3. DECHTICKÁ, Zuzana. Efektívnosť využívania vodných zdrojov v Kazachstane : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. ZAŤKOVÁ, Karin. Komparatívna analýza hospodárstva Etiópie a Eritrey : bakalárska práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. PETRÍKOVÁ, Michaela. Systém hospodárskej diplomacie Slovenskej republiky a jeho efektivita : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. RYBÁROVÁ, Romana. Medzinárodné postavenie Ghany vo svetovej produkcii kakaa : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2019. 111 s.
  kniha

  kniha

 7. MASYAK, Robert. Miléniové ciele OSN cieľ 4 – Kvalitné vzdelávanie : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. BOBČÍKOVÁ, Lucia. Problémy konvergencie rozvojových a rozvinutých ekonomík : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠKVAROVÁ, Júlia. Problémy rozvojových krajín: Komparácia krajín BRICS : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 10. SHTANHRET, Mykola. Ekonomické vzťahy Ukrajiny s Európskou úniou : diplomová práca. Školiteľ: Mykhaylo Kunychka. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha