Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÁŠ, Tomáš. Nastavenie stratégie predaja a realizácie IT riešení vyrobených nad produktmi tretích strán v spoločnosti zaoberajúcej sa zákazkovou výrobou softvéru : diplomová práca. Školiteľ: Patrik Sihelský. Bratislava, 2015. 74 s.
  kniha

  kniha

 2. SIHELSKÝ, Patrik. Selected problems of data mining in social networks. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 487-492 [CD-ROM].
  článok

  článok

 3. HOLÁSKOVÁ, Denisa. Komparatívna analýza ekonomického využívania sociálnych sietí vo svete : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Sihelský. Bratislava, 2014. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. HUPCEJ, Matúš. Možnosti získavania dát zo sociálnych sietí : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Sihelský. Bratislava, 2014. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. MATÚŠKOVÁ, Kamila. Elearning na Slovensku a vo svete - komparatívna analýza : diplomová práca. Školiteľ: Patrik Sihelský. Bratislava, 2014. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. MORÁVKOVÁ, Barbora. Možnosti využitia virtuálnej reality ako nástroja elearningu - návrh konkrétneho riešenia : diplomová práca. Školiteľ: Patrik Sihelský. Bratislava, 2014. 87 s.
  kniha

  kniha

 7. MICHALÍK, Matúš. Možnosti elektronického podnikania na Slovensku - návrh riešenia v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Sihelský. Bratislava, 2014. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. ZGABUR, Peter. Využitie dát zo sociálnych sieti v ekonomickej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Sihelský. Bratislava, 2014. 38 s.
  kniha

  kniha

 9. HUDEC, Emil. Pôsobenie malej firmy na sociálnych sieťach : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Sihelský. Bratislava, 2014. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. ČIŽNÁR, Andrej. Význam a ekonomické využitie emailov v modernej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Sihelský. Bratislava, 2014. 41 s.
  kniha

  kniha