Výsledky vyhľadávania

 1. CEPEK, Branislav et al. Základy práva : (nielen pre študentov právnických fakúlt). Recenzenti: Pavol Kubíček, Janka Hašanová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 424 s. ISBN 978-80-571-0434-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. MAGUROVÁ, Hana - HORVAT, Matej - SREBALOVÁ, Mária. Consumer Protection in the Slovak Republic and Protection of Air Passenger's Rights. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 217-227.
  článok

  článok

 3. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. (Ne)ziskové právnické osoby. Recenzenti: Jana Šimonová, Matej Horvat. 1. vydanie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. [175 s.] [8,8 AH]. ISBN 978-80-973039-1-4.
 4. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Pôsobnosť, funkcie a úlohy orgánu dohľadu nad finančným trhom v Rakúskej republike. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-89453-33-7, s. 321-328 online.
  článok

  článok

 5. HOLUB, Dušan. Dispozície s cennými papiermi. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-89453-33-7, s. 475-481 online.
  článok

  článok

 6. MAGUROVÁ, Hana - HORVAT, Matej - SREBALOVÁ, Mária. Protection of consumers' rights in railway in the Slovak Republic. In Yearbook of antitrust and regulatory studies : peer-reviewed scientific periodical, focusing on legal and economic issues of antitrust and regulation. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management, 2017. ISSN 1689-9024, 2017, vol. 10, no. 16, pp. 177-190 online. VEGA 1/0136/15.
  článok

  článok

 7. MAGUROVÁ, Hana. Ochrana spotrebiteľa a právo v cestovnom ruchu. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-89453-33-7, s. 482-494 online.
  článok

  článok

 8. HORVAT, Matej. Zákaz činnosti v právnej úprave správneho trestania právnických osôb. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 1, s. 46-59.
  článok

  článok

 9. VANEKOVÁ, Anna. Právne a ekonomické aspekty reklamy : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Horvat. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava. Recenzenti: Matej Horvát ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. online [706 s.]. ISBN 978-80-89453-33-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha