Výsledky vyhľadávania

 1. FURDOVÁ, Lucia - MAJZLÍK, Radovan. Pharmaceutical distribution logistics and parallel trade. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 82-89. VEGA 1/0391/13:.
  článok

  článok

 2. MAJZLÍK, Radovan. Importance of logistics for the pharmaceutical industry : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Furdová. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. MAJZLÍK, Radovan. Podpora podnikania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2013. 63 s.
  kniha

  kniha