Výsledky vyhľadávania

  1. BUBNIAKOVÁ, Martina. Brown-field objekty pre potreby cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2015. 80 s.
    kniha

    kniha

  2. BUBNIAKOVÁ, Martina. Ochrana spotrebiteľa v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2013. 40 s.
    kniha

    kniha