Výsledky vyhľadávania

 1. CHMELÁROVÁ, Zuzana - JÁTI, Milan. Školská integrácia z pohľadu žiakov obchodných akadémií. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2016 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4301-9, s. 13-19 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. JÁTI, Milan. Hodnotová kvantifikácia vývoja základných druhov rozdeľovacích procesov v hospodárstve Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Choluj. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. JÁTI, Milan. Druhy rozdeľovacích procesov v národnom hospodárstve a ich vzájomné podmienenosti : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Choluj. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha