Výsledky vyhľadávania

 1. HOVORKOVÁ, Katarína. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na integračné tendencie Islandu do Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2019. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. HOVORKOVÁ, Katarína. Rybolovná politika Islandu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 146-152 online.
  článok

  článok

 3. LIPKOVÁ, Ľudmila - HOVORKOVÁ, Katarína. Economic Situation in Norway after the Outbreak of the Global Financial and Oil Crises in the Context of EU Integration Trends. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 169, no. 1-2, pp. 12-14 online.
  článok

  článok

 4. HOVORKOVÁ, Katarína. Obnoviteľné zdroje energie na Islande a ich vplyv na ekonomický rozvoj v krajine. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 2, s. 14-20 online. EDGE 692413.
  článok

  článok

 5. HOVORKOVÁ, Katarína. Zahranično-politické smerovanie Islandu po parlamentných voľbách v roku 2016. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 168-173 online.
  článok

  článok

 6. HOVORKOVÁ, Katarína. Integration tendencies of Iceland into the EU until the global financial crisis and the impact of its economic situation on the EU membership. In Globaľni ta nacionaľni problemi ekonomiki. - Mikolajiv : Mikolajivs`kij nacionaľnij universitet imeni V. O. Suchomlins`kogo, 2017. ISSN 2413-3965, 2017, no. 18, s. 15-19 online.
  článok

  článok

 7. HOVORKOVÁ, Katarína - LIPKOVÁ, Ľudmila. Iceland's integration process into the European Union and assessment of its economic and political alignment with European legislation. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2017, vol. 12, no. 6, pp. 1805-1812 online.
  článok

  článok

 8. HOVORKOVÁ, Katarína. Iceland`s parliamentary elections in 2009 and their impact on foreign political development of the country. In Revista Moldoveneascã de drept internaţional şi relaţii internaţionale. - Kišinev : RMDIRI, 2016. ISSN 1857-1999, 2016, vol. 11, nr. 3, pp. 393-402 online.
  článok

  článok

 9. HOVORKOVÁ, Katarína. Parlamentné voľby na Islande v roku 2013 a ich vplyv na zmenu zahranično-politickej orientácie krajiny. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 186-193 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. HOVORKOVÁ, Katarína. Integration tendencies of Iceland into the EU after the outbreak of the global financial crisis and the impact of their economic situation on the EU membership. In Pričornomorski ekonomični studii. - Odesa : Pričornomorski naukovo-doslidni institut ekonomiki ta innovacij, 2016. ISSN 2524-0900, 2016, no. 5, s. 20-25 online.
  článok

  článok