Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal et al. Aktuárstvo. Recenzovali: Hana Drake, Jana Mihalechová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. [336 s.] [17,3 AH]. VEGA 1/0647/19, VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0487/21. ISBN 978-80-89962-76-1.
 2. Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020. Zostavovateľ/editor: Andrea Kaderová. 1. vydanie. Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. 169 s. [6,85 AH]. ISBN 978-80-88320-36-4.
 3. SIMONKA, Zsolt - STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Lineárna algebra : (elementárnymi úpravami). Recenzovali: Katarína Sakálová, Ján Gunčaga. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [139 s.] [7,45 AH]. ISBN 978-80-89962-70-9.
 4. SAKÁLOVÁ, Katarína - SIMONKA, Zsolt - STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Lineárna algebra pre ekonómov. Recenzovali: František Peller, Ján Gunčaga. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [238 s.] [12,81 AH]. ISBN 978-80-89962-72-3.
 5. KADEROVÁ, Andrea et al. Matematika pre ekonómov. Recenzenti: Martin Šeleng, František Peller. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 333 s. [17,85]. ISBN 978-90-89962-62-4. [Počet ex. : 20, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 6. MERCEK, Marcel. Pravdepodobnosť krachu vo vzdialenom časovom horizonte : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. MESÁROŠ, Tomáš. Alternatívne prístupy k rozhodovacím procesom pri výbere produktov neživotného poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Anna Strešňáková. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. NEMČÍK, Dominik. Regulácia PRIIPs v životnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. NÉMETHOVÁ, Kristína. Vplyv niektorých predpokladov na zisk produktov v životnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. NEMOGOVÁ, Natália. Analýza vybraných úverových produktov s poistením : diplomová práca. Školiteľ: Zsolt Simonka. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha