Výsledky vyhľadávania

  1. Ekonomická teória a ekonomická realita. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava [elektronický zdroj]. Editori Hana Poláčková, Marián Vongrej ; recenzenti Martin Šustr, Ladislav Pupala. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [700 s., 37 AH]. VEGA 1/0174/11, VEGA 1/0570/11, VEGA 1/0761/12, VEGA 1/0379/12, VEGA 1/0477/13, VEGA 1/0043/13, VEGA 1/0210/13, ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-3712-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha