Výsledky vyhľadávania

 1. HORŇÁK, Matej. Zelené verejné obstarávanie a jeho možnosti na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Petríková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 2. BENKOVIČOVÁ, Lenka. Zavádzanie environmentálnych daní na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Petríková. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. BUJŇÁKOVÁ, Monika. Regulačná politika v oblasti energetiky na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Petríková. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha

 4. STANÍK, Denis. Dostupnosť bývania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Petríková. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. KULLOVÁ, Simona. Analýza cien elektriny vo vzťahu k podpore obnoviteľných zdrojov energie : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Petríková. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha

 6. PETRÍKOVÁ, Kristína. Economic Policy Modelling Based on Multi-criteria Decision Making : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2017. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. CRESPO-CUARESMA, Jesús - KUBALA, Jozef - PETRÍKOVÁ, Kristína. Does income inequality affect aggregate consumption? Revisiting the evidence. Aut. Kristína Petríková. In WU economics Working papers. - Vienna : University of economics and business, 2016, January 2016, no. 210, pp. 1-7 [7,9 NS] online.
  článok

  článok

 8. PETRÍKOVÁ, Kristína. Ekonomické vs. ekologické ciele v CGE modeli. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 29-33. VEGA 1/0810/15 "nput‐output analýza Európskej integrácie".
  článok

  článok

 9. VALACHOVÁ, Andrea - VALACH, Matej - PETRÍKOVÁ, Kristína. Measurement of socio-economic development using better life index. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Vision 2020: innovation management, development sustainability and competitive economic growth. International business information management association conference. Vision 2020: innovation management, development sustainability and competitive economic growth : proceedings of the 28th international business information management association conference : 9-10 november 2016, Seville, Spain. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. ISBN 978-0-9860419-8-3, s. 2259-2270 CD-ROM. VEGA 1/0313/14, VEGA 1/0431/16.
  článok

  článok

 10. VALACH, Matej - PETRÍKOVÁ, Kristína - HUDCOVSKÝ, Martin. Analysis of convergence of the Slovak economy: past successes and future challenge. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Vision 2020: innovation management, development sustainability and competitive economic growth. International business information management association conference. Vision 2020: innovation management, development sustainability and competitive economic growth : proceedings of the 28th international business information management association conference : 9-10 november 2016, Seville, Spain. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. ISBN 978-0-9860419-8-3, s. 2366-2374 CD-ROM. VEGA 1/0313/14, VEGA 1/0431/16.
  článok

  článok