Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Správa z podujatia Informačný deň pre I. stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 59-60 online.
  článok

  článok

 2. BOSÁK, Martin et al. Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : HARD, 2020. ISSN 1230-1485, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094 online. I-18-109-00.
  článok

  článok

 3. ŠTOFOVÁ, Lenka. Obnoviteľné zdroje na Slovensku. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 27.
  článok

  článok

 4. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). Editors: Bohuslava Mihalčová, Petra Szaryszová, Lenka Štofová... [et al.]. 1st Edition. Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. [257 s.] [12,85 AH]. ISBN 978-1-138-60415-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ČERMÁK, Marcel. Výkonnosť výroby vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. MAJERSKÁ, Miroslava. Využitie nástrojov riadenia kvality pri zlepšovaní procesov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. KUCHÁROVÁ, Dominika. Diagnostika silných a slabých stránok vybranej organizácie : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. HOLANOVÁ, Simona. Riadenie manažérstva rizík v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. KANCÍROVÁ, Erika. Hodnotenie strategickej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 10. ČIRÁKOVÁ, Veronika. Vplyv kvality na ekonomickú výkonnosť podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha