Výsledky vyhľadávania

 1. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Monitoring the Sustainable Level of Carbon Intensity in EU Countries. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 123-124 online.
  článok

  článok

 2. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Podpora univerzitného prostredia pri rozvoji potenciálu zelených startupov na Slovensku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 85-97 online.
  článok

  článok

 3. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Testing the Bioeconomic Options of Transitioning to Solid Recovered Fuel: A Case Study of a Thermal Power Plant in Slovakia. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 6, pp. 1-20 online.
  článok

  článok

 4. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Správa z podujatia Informačný deň pre I. stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 59-60 online.
  článok

  článok

 5. BOSÁK, Martin et al. Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : "HARD" Publishing Company. ISSN 2083-5906, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094 online. I-18-109-00.
  článok

  článok

 6. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Využitie tvorivých techník v manažmente inovácií. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 4, s. 13-21 online.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 7. HAVRILKOVÁ, Veronika. Strategický systém merania výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2020. 93 s.
  kniha

  kniha

 8. PETRILLOVÁ, Michaela. Modelovanie rizík v manažérskych systémoch riadenia : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2020. 85 s.
  kniha

  kniha

 9. SUČKOVÁ, Mária. Riadenie ekonomickej efektívnosti a funkčnosti procesov : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. KIŠOVÁ, Andrea. Proces prijímania a adaptácie pracovníkov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha