Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 29 s. ISBN 978-80-225-4707-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BALKOVÁ, Andrea. Hodnotenie efektívnosti investičných projektov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Slavomíra Stašková. Košice, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. BARTKO, Matúš. Analýza vplyvu nepriaznivých údalostí na cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. BECK, Adrián. Ekonomicko-právne aspekty zodpovedného podnikania vybranej obchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kmeťová. Košice, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 5. HOĽKO, Branislav. Finančná analýza podnikov z odvetvia poľnohospodárstva na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Lukáč. Košice, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. HORVÁTHOVÁ, Szabina. Kalkulácie nákladov a ich vplyv na hodnotenie hospodárnosti a efektívnosti podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Slavomíra Stašková. Košice, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 7. HRICKOVÁ, Mária. Komparácia externých zdrojov financovania majetku vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. HYBENOVÁ, Nikola. Finančná analýza vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Lukáč. Košice, 2020. 84 s.
  kniha

  kniha

 9. IĽKOVÁ, Katarína. Možnosti využitia projektového manažmentu pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ v rámci programovacieho obdobia 2014-2020 v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. JENČOVÁ, Juliána. e-Government v praxi podnikateľa : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kmeťová. Košice, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha