Výsledky vyhľadávania

 1. ZUBRO, Tetyana. Realizacija programmy erasmus + v Slovakii: otdeľnyje aspekty. In Osvita i suspiľstvo V. : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2020. ISBN 978-83-66567-00-9, s. 165-169.
  článok

  článok

 2. ZUBRO, Tetyana. Vrazlyvisť demokratiji v 21 stolitti: pid natyskom populistiv. In Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 243-247 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. GREGOROVIČOVÁ, Michaela. Vplyv situácie na Ukrajine na migráciu obyvateľstva do SR (na príklade Volkswagen Slovakia) : bakalárska práca. Školiteľ: Tetyana Zubro. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. MÜLLNEROVÁ, Ivana. Problematika separatizmu v Španielskom kráľovstve : bakalárska práca. Školiteľ: Tetyana Zubro. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. MEDVECKÁ, Silvia. Európsky hospodársky a sociálny výbor a jeho pôsobenie v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Tetyana Zubro. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. VARGOVÁ, Otília. Slovensko-ukrajinské vzťahy po roku 2014 : bakalárska práca. Školiteľ: Tetyana Zubro. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠVÉDOVÁ, Dominika. Postavenie Talianska v Európskej únii : bakalárska práca. Školiteľ: Tetyana Zubro. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 8. GOLOVINA, Vlada. Ciele udržateľného rozvoja - cieľ 5 - rodová rovnosť : diplomová práca. Školiteľ: Tetyana Zubro. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 9. VACKOVÁ, Tereza. Problémy vývoja politického systému Kazachstanu po roku 2000 : diplomová práca. Školiteľ: Tetyana Zubro. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 10. KUCHARČÍK, Rudolf - ZUBRO, Tetyana. Negatívne dôsledky ozbrojeného konfliktu na Ukrajine: vybrané aspekty. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 252-257 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok