Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 98  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0055938^"
 1. KOZÁKOVÁ, Mária - GEDEON, Milan. Kľúčové záležitosti auditu v správe audítora. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 7-8, s. 28-36. VEGA 1/0517/20 (2020-2022).
  článok

  článok

 2. KOZÁKOVÁ, Mária. Finančná výkonnosť rodinných podnikov na Slovensku a skúmanie vzájomných väzieb medzi finančnými ukazovateľmi. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 61-67 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. Edited by: Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Monika Raková, Mária Kozáková. 1st Edition. Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. [568 s.] [28,4 AH]. SHS Web of Conferences, Vol. 83. Dostupné na : <https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2020/11/contents/contents.html> ISSN 2261-2424.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - MAJDÚCHOVÁ, Helena - KOZÁKOVÁ, Mária. Factors Influencing the Life Cycle of Enterprises in the Creative industries in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In IBIMA 2020: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Challenges. International Conference. IBIMA 2020: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference, 1-2 April, (Granada, Spain). - Norristown : IBIMA, 2020. ISBN 978-0-9998551-4-0, pp. 6137-6144 online. VEGA 1/0340/19 (50%), I-20-101-00 (50%).
  článok

  článok

 5. KOZÁKOVÁ, Mária - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Analysis of Market Concentration in Creative Industry. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0340/19 (50%), I-20-101-00 (50%).
  článok

  článok

 6. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analysis of Reporting Period Flexibility. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 7. KALUSOVÁ, Lenka. Analysis of the Use of Venture Capital in Central and Eastern Europe Countries. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 8. GRISÁKOVÁ, Nora - ŠTETKA, Peter. Application of Optimal Control Theory on Optimal Advertising Expenditure in Monopoly. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 9. HAMRANOVÁ, Anna - KOKLES, Mojmír - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Approaches To ITSM Level Measurement and Evaluation. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 10. RYBÁROVÁ, Daniela. Assessing Progress Towards Responsible Consumption and Production. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok