Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 24  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0056042^"
 1. MATUSKÝ, Tomáš. Komparácia vykazovania dlhodobého hmotného majetku v účtovnej závierke zostavenej podľa jednotlivých nadnárodných úprav účtovníctva. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 1, s. 50-62 online.
  článok

  článok

 2. RÁHL, Denis. Porovnanie povinností účtovnej jednotky v súvislosti so zverejnením účtovnej závierky vo vybraných krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Matuský. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. CHMELOVÁ, Martina. Vplyv prechodu z vedenia jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo na informácie uvádzané v účtovnej závierke fyzickej osoby - podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Matuský. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. KORYTÁROVÁ, Katarína. Kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku v účtovníctve účtovnej jednotky na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Matuský. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. LACUŠKOVÁ, Simona. Analytická evidencia v súvislosti s účtovaním daní vo vybranej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Matuský. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. FEDIN, Dmytro. Zásoby vlastnej výroby v účtovníctve vybranej účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Matuský. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 7. MATUSKÝ, Tomáš. Kapitálový fond z príspevkov z účtovného a daňového hľadiska. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 4, s. 15-17.
  článok

  článok

 8. PAUKOVIČOVÁ, Katarína. Uplatňovanie zásady opatrnosti s akcentom na rezervy a opravné položky v účtovníctve podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Matuský. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha

 9. SZÖLLÖSOVÁ, Erika. Analýza a porovnanie internetových aplikácií na vedenie účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Matuský. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha

 10. SKALKOVÁ, Adriána. Možné prístupy k účtovaniu a evidencii toho istého majetku v účtovných jednotkách s rozdielnou ekonomickou činnosťou : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Matuský. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.