Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠNÁR, Richard. Korporátny barter v obodobí krízy : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 75 s.
  kniha

  kniha

 2. JUHÁSZOVÁ, Orsolya. Komparácia systémov riadenia PPP projektov v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 74 s.
  kniha

  kniha

 3. IĽAŠOVÁ, Denisa. Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 55 s.
  kniha

  kniha

 4. IVANKOVÁ, Adriána. Konkurencieschopnosť krajín V4 a ich atraktivita pre prílev PZI : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 81 s.
  kniha

  kniha

 5. ZAHORÁKOVÁ, Natália. Pripravenosť Slovenskej republiky na nadchádzajúce predsedníctvo v Rade EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 50 s.
  kniha

  kniha

 6. KHÚLOVÁ, Lucia - ŠPROCHOVÁ, Lenka - HO THI THU HOA. Importance of intermodal transportation (Slovakia vs. Vietnam). - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, s. 187-201. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok

 7. KRIŠTOFIČOVÁ, Nicole. Konkurencieschopnosť krajín V4 a ich atraktivita pre prílev PZI : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. KHÚLOVÁ, Lucia - ŠPROCHOVÁ, Lenka. Importance of TEN-T corridors in the development of infrastructure example of Visegrad group countries. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 33, s. 49-57. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok

 9. ČIDEROVÁ, Denisa. Prológ k 2. časti (2015) II. vydania (2014-2015). In Alternatívy vývoja európskej integrácie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4213-5, s. 17-22 [0,57 AH].
  článok

  článok

 10. ČIDEROVÁ, Denisa. Epilogue. In Alternatívy vývoja európskej integrácie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4213-5, s. 151-165 [1,29 AH].
  článok

  článok