Výsledky vyhľadávania

 1. NAUMENKO, Ruslana. Ukrajinská menšina vo Vyšehradskom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krkošková. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha

 2. TAŠKÁ, Marianna. Globálne problémy a udržateľný rozvoj ako metóda ich riešenia : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krkošková. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. CHUDÝ, Šimon. Kultúrna diplomacia ako forma medzinárodnej komunikácie : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krkošková. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. LA THI, Quynh Anh. Socio-ekonomické disparity vo Vietname : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krkošková. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Language as basis of cultural identity. In Global socio-economic challenges. International scientific conference. Global socio-economic challenges : the 1st international scientific conference for doctoral students and young researches : Eisenstadt, May 8, 2015. - Eisenstadt : University of applied science Burgerland, 2016. ISBN 978-3-9502452-8-8, pp. 26-36.
  článok

  článok

 6. KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Súčasný stav menšinovej politiky v Poľsku. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 693-699 online.
  článok

  článok

 7. DANCÁKOVÁ, Ivana - GALANSKÁ, Nina - KRKOŠKOVÁ, Zuzana. The Potential of migrants' integration in the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Sweden. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 51-60 online.
  článok

  článok

 8. ONDREJČÁKOVÁ, Silvia. Kultúrne symboly Japonska a ich vplyv na etiketu a spoločenské správanie : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krkošková. Bratislava, 2016. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. FULIEROVÁ, Justína. Vzdelávacie inštitúty Francúzska ako nástroje mäkkej moci : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krkošková. Bratislava, 2016. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. HARCEGOVÁ, Lucia. Koncept Európskeho hlavného mesta kultúry : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krkošková. Bratislava, 2016. 59 s.
  kniha

  kniha