Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 10  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0057776^"
 1. JACKO, Tomáš - KOŠČÍK, Dávid. Identifikácia podnikateľských príležitostí na trhu ojazdených automobilov, model AUDI A6. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 1, s. 38-47 online.
  článok

  článok

 2. JACKO, Tomáš. Identifikácia podnikateľských príležitostí na trhu ojazdených automobilov : bakalárska práca. Školiteľ: Dávid Koščík. Košice, 2016. 52 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KOŠČÍK, Dávid - GRENDEL, Ľuboš. Faktory ovplyvňujúce prenájom bytov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2015. ISSN 1335-9746, 2015, roč. 14, č. 34, s. 88-96.
  článok

  článok

 4. KOŠČÍK, Dávid - HREŽO, Dávid. Ekonometrické modelovanie trhu ojazdených automobilov, štúdia na vybranej vzorke. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12.11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 246-255 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. TKÁČ, Michal, ml. - TKÁČOVÁ, Bibiana - KOŠČÍK, Dávid. Proposal of design of trust building platform for public administration. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2015. ISSN 1337-6020, 2015, roč. 8, č. 1, s. 70-78.
  článok

  článok

 6. KOŠČÍK, Dávid. Využitie štatistických metód pri analýze cien automobilov : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KOŠČÍK, Dávid. Faktory vplývajúce na cenu vybraných osobných automobilov značky Škoda. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanenej na PHF EU v Košiciach na Katedre kvantitatívnych metód : 22.-25.4.2015, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4101-5, s. 147-148 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. ANDREJKOVIČ, Marek - KOŠČÍK, Dávid. Vplyvy vybraných faktorov na HDP prostredníctvom vybraných modelov. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality V. (2014) : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 1. - 3. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3876-3, s. 83-90 [CD-ROM].
  článok

  článok

 9. LACKO, Roman - KOŠČÍK, Dávid. Aplikácia normy STN EN ISO 14051:2012 vo vybranom podniku. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224, 2014, roč. 4, č. 2, s. 73-78 online.
  článok

  článok

 10. KOŠČÍK, Dávid. Marketingový plán v podniku Elektro Controls, s. r. o : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Pčolinská. Košice, 2013. 65 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha