Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 27  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0059843^"
 1. ŠVEJDOVÁ, Natália. Informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR a ich integrácia do e-Health : dizertačná práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. Využitie informačno-komunikačných technológií v zdravotnej starostlivosti so zameraním na oblasť informačnej bezpečnosti. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 121-141 online.
  článok

  článok

 3. DANAŠOVÁ, Nora. E-learning – trend moderného vzdelávania v podnikoch : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Švejdová. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. PODRIMAVSKÁ, Petra. Elektronické podnikanie ako nástroj rastu konkurencieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Švejdová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. MUDRÁKOVÁ, Petra. Intranet – súčasť informačného systému podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Švejdová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠVEJDOVÁ, Natália. eHealth – efektívny nástroj riadenia zdravotnej starostlivosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 598-610 online.
  článok

  článok

 7. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. Hospital Information Systems in the Slovak Republic. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 8. SÝKOROVÁ, Silvia. Elektronické podnikanie ako nástroj rastu konkurencieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Švejdová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. Informačná spoločnosť - prostriedok budovania znalostnej ekonomiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 2, s. 51-66 online.
  článok

  článok

 10. GAJDOŠOVÁ, Mária. E-learning – trend moderného vzdelávania v podnikoch : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Švejdová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha