Výsledky vyhľadávania

 1. IZAKOVIČOVÁ, Lenka. Realitný trh a jeho vplyv na kreditné riziko a veľkosť bankového sektora vo vybraných krajinách EA : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Gernát. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 2. JURICA, Marcel. Vývoj trhu s úvermi na bývanie a jeho vplyv na stabilitu finančného sektora v USA : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Gernát. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 3. KRIVÁK, Kristián. Determinanty veľkosti bankového sektora v SR a ČR : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Gernát. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. KIČINOVÁ, Tatiana. Dlhodobé fundamenty kreditného rizika v bankovom sektore SR : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Gernát. Bratislava, 2020. 36 s.
  kniha

  kniha

 5. KROČKOVÁ, Ivana. Vplyv makroekonomického prostredia na objem vkladov domácností v bankovom sektore SR : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Gernát. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Research in International Business and Finance. - Amsterdam : Elsevier. ISSN 1878-3384, 2020, vol. 51, pp. 1-14 online.
  článok

  článok

 7. LAZARČÍK, Matúš. Zhodnotenie vývoja slovenského bankového sektora od roku 2011 : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Gernát. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. HNATKO, Boris. Hodnotenie vybraných kryptomien a vhodnosti ich využitia v každodennom platobnom styku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Gernát. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems : Book of Abstracts from 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance, 4 and 5 April 2019, Starý Smokovec, Slovak Republic. - Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4608-9, pp. 7.
  článok

  článok

 10. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. In INFINITI Conference on International Finance. Conference. INFINITI Conference on International Finance : 9-11 June 2019, Glasgow. - Glasgow, Great Britain : Adam Smith Business School, University of Glasgow, 2019, pp. 1 online.
  článok

  článok