Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČ, Stanislav. Comparison of Two Different Approaches to Capture Volatility Development of Gold Returns. In Strategic Management and Its Support by Information Systems 2019 [SMSIS]. International Conference. Strategic Management and Its Support by Information Systems 2019 [SMSIS] : Proceedings of the 13th International Conference : May 21st-22nd, 2019, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of System Engineering, 2019. ISBN 978-80-248-4306-3. ISSN 2570-5776, pp. 153-161 USB. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 2. KOVÁČ, Stanislav. Impact of Tax Changes on Economic Growth of Slovakia. In MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6, s. 368-373 online. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 3. KOVÁČ, Stanislav. Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 2, s. 22-27. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 4. KOVÁČ, Stanislav. Bitcoin Volatility Analysis: Deterministic and Probabilistic Approach. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 4, s. 357-387 online. VEGA 1/0248/17, I-19-103-00.
  článok

  článok

 5. FRASCH, Alexander - PALUŠKOVÁ, Hana - KOVÁČ, Stanislav. Udržateľné princípy ekonomických subjektov ako nástroj eliminácie globálnych a environmentálnych rizík : záverečná správa z riešenia projektu I-19-103-00, rok riešenia: 2019. Posudzovatelia: Dávid Smatana, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava, 2019. 7 s. I-19-103-00.
 6. KOVÁČ, Stanislav - FRASCH, Alexander - PALUŠKOVÁ, Hana. Analýza monetárneho transmisného mechanizmu na Slovensku. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 80-89 CD-ROM. VEGA 1/0248/17, I-19-103-00.
  článok

  článok

 7. FRASCH, Alexander - PALUŠKOVÁ, Hana - KOVÁČ, Stanislav. Tvorba emisií CO2 v medzinárodnej osobnej leteckej doprave. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 81-90 online. I-19-103-00.
  článok

  článok

 8. KOVÁČ, Stanislav. Theoretical Fundament of a Spatial Factor in Modelling of International Stock Market Linkages. In Mladá veda AIESA 2019. participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti. Mladá veda AIESA 2019 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-40-2, s. 46-55 online. VEGA 1/0248/17, I-19-103-00.
  článok

  článok

 9. HOLZEROVÁ, Patrícia - FIGUROVÁ, Dana - KOVÁČ, Stanislav. Korelované equilibrium ako koncept štatistickej predikcie. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 25-33. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 10. PALUŠKOVÁ, Hana - FRASCH, Alexander - KOVÁČ, Stanislav. Regresná analýza vybraného markoekonomického ukazovateľa v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 84-90 online. I-19-103-00, VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok