Výsledky vyhľadávania

 1. BRKALOVÁ, Žaneta. Životné poistenie ako súčasť osobných a rodinných financií : diplomová práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. PASTORÁKOVÁ, Erika - BRKALOVÁ, Žaneta. Potreba životného poistenia z pohľadu požiadaviek osobných rodinných financií. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 307-314 online. VEGA 1/0827/18.
  článok

  článok

 3. BRKALOVÁ, Žaneta. Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Marcinech. Bratislava, 2016. 43 s.
  kniha

  kniha