Výsledky vyhľadávania

 1. SMOLKA, Samuel. Charakteristika generácií slovenských spotrebiteľov. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944, 2019, roč. 14, č. 1, s. 2-11.
  článok

  článok

 2. SMOLKOVÁ, Eva - SMOLKA, Samuel. Zmeny v marketingovej komunikácii v politickom marketingu v Slovenskej republike v uplynulých rokoch. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 2, s. 13-24.
  článok

  článok

 3. SMOLKA, Samuel - SMOLKOVÁ, Eva. Vplyv marketingu v politike na voličské správanie. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 2, s. 12-22.
  článok

  článok

 4. SMOLKOVÁ, Eva - SMOLKA, Samuel. Koncipovanie marketingových stratégií modrých oceánov v spolupráci s partnerom. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 1, s. 22-34.
  článok

  článok