Výsledky vyhľadávania

 1. SOJKA, Pavol. Úvod do PL/SQL 1. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 2 s. [1,56 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. SOJKA, Pavol. Premenné a operátory v PL/SQL. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 2 s. [1,55 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. SOJKA, Pavol. Cykly v PL/SQL. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,74 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SOJKA, Pavol. Úvod do PL/SQL 2. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,77 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. SOJKA, Pavol. Podmienky v PL/SQL. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,3 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. MAKÚCHOVÁ, Adriána. Cloud computing a jeho využitie pre osobnú agendu a malé firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. POPOVIČOVÁ, Petra. Nástroje pre zber a analýzu informácií v oblasti sociálnych sietí : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. KUBRANSKÁ, Eva. Internet of things : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. KILLINGER, Miroslav. Elektronický systém pre testovanie študentov/pracovníkov : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. KOVÁČOVÁ, Natália. Google cloud platform : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha