Výsledky vyhľadávania

 1. SOJKA, Pavol. Úvod do PL/SQL 2. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,77 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. SOJKA, Pavol. Podmienky v PL/SQL. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,3 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. GUNDA, Filip. Inteligentní digitálni asistenti a ich použitie v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 4. ZAUJEC, Marek. VoIP ústredne pre malé podniky : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. SOJKA, Pavol. Grafická reprezentácia dát v jazyku R. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 26-30 online.
  článok

  článok

 6. SOJKA, Pavol. Vytvorenie aplikácie v grafickom prostredí Shiny. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 31-36 online.
  článok

  článok

 7. SOJKA, Pavol. Čo je cloud computing? In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 42-46 online.
  článok

  článok

 8. SOJKA, Pavol. R – prostredie pre štatistické výpočty. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 37-41 online.
  článok

  článok

 9. SOJKA, Pavol. Použitie pravidiel fuzzy logiky v jazyku R. In Mladá veda AIESA 2019. participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti. Mladá veda AIESA 2019 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-40-2, s. 81-89 online.
  článok

  článok

 10. PETRÁŠ, Samuel. Vlastná sociálna sieť na báze riešení open source : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha