Výsledky vyhľadávania

 1. SOJKA, Pavol. Online Scanning and Break-Through Attempts Conducted by Foreign Attackers to Internal Online Systems and the Costs Associated with Them. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 620-629 online.
  článok

  článok

 2. SOJKA, Pavol. Analysis of Attempts To Penetrate Information Systems Over the Internet. In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 122-133 online.
  článok

  článok

 3. SOJKA, Pavol - HUDEC, Miroslav - ŠVAŇA, Miloš. Linguistic Summaries in Evaluating Elementary Conditions, Summarizing Data and Managing Nested Queries. In Informatica : An International Journal. - Vilnius : Vilnius University. ISSN 1822-8844, 2020, vol. 31, no. 4, pp. 841-856 online. SP2020/125, VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 4. HUŇOR, Pavol. Kryptomeny a ich vplyv na finančný sektor : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2020. 36 s.
  kniha

  kniha

 5. BOTÍK, Marek. System Inteligentného domu na platforme zipato s konkrétnymi riešeniami : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Procházka. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. MANCA, Dávid Marek. Návrh konceptu informatického študijného programu z pohľadu študenta : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. PIROHA, Erik. Spracovanie dát v podnikoch pomocou nástrojov VBA (visual basic for applications) : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. SMOLEN, Radoslav. Vytvorenie webovej aplikácie na komunikáciu medzi členmi tímu (čet) : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. CHMELÍK, Michal. Výber vhodného cloudového riešenia pre začínajúcu firmu : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 10. ZADUBAN, Michal. Návrh a implementácia webovej aplikácie pre cestovateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha