Výsledky vyhľadávania

  1. FICZOVÁ, Lucia. Mediácia a jej výhody v prostredí obcí a obecných úradov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 3, s. 6-8.
    článok

    článok