Výsledky vyhľadávania

  1. GRIVALSKÝ, Michal. Vybrané problémy stanovenia všeobecnej hodnoty zásob : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2019. 69 s.
    kniha

    kniha

  2. GRIVALSKÝ, Michal. Analýza motivačných nástrojov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Deáková. Bratislava, 2017. 55 s.
    kniha

    kniha