Výsledky vyhľadávania

  1. KOŠČÁK, Dominik. Priestorová ekonometrická analýza mzdových disparít vo vybraných regiónoch : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Chocholatá. Bratislava, 2019. 55 s.
    kniha

    kniha

  2. KOŠČÁK, Dominik. Elektronické trhovisko ako nástroj transparentného verejného obstarávania v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 49 s.
    kniha

    kniha