Výsledky vyhľadávania

  1. KUTTNER, Juraj. Investičné rozhodovanie podniku s aktívnym prístupom k ochrane životného prostredia v podmienkach nedokonalých finančných trhov : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Červeňová. Bratislava, 2019. 63 s.
    kniha

    kniha

  2. KUTTNER, Juraj. Vplyv finančnej krízy na vývoj výmenných kurzov : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2017. 45 s.
    kniha

    kniha