Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 37  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0068816^"
 1. ROMANOVÁ, Anita et al. Application of Modern Information Technology in Innovation of Business Logistic Processes. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, pp. 245-248 online. VEGA 1/0436/17, I-19-104-00.
  článok

  článok

 2. PORUBANOVÁ, Klaudia. Inovačné aktivity podnikov ako potenciál ich ďalšieho rozvoja : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment (ekonomika a manažment podniku). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 85 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4684-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. PORUBANOVÁ, Klaudia. Inovačný potenciál slovenských podnikov v podmienkach obehového hospodárstva : habilitačná práca. Oponen: Juraj Stern... [et al.]. Bratislava, 2019. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. BIELA, Alexandra. Zefektívnenie výrobného procesu analyzovaného podniku prostredníctvom implementácie novej výrobnej technológie : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Porubanova. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. DANČIAK, Jakub. Riadenie inovácií v podmienkach obehového hospodárstva : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Porubanova. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. NEMČEK, Martin. Metódy normatívnej tvorivej činnosti používané pri riadení inovácií : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Porubanova. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. NINISOVÁ, Barbara. Využitie tvorivých metód v podnikovom riadení : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Porubanova. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. KISSOVÁ, Edina. Imperatívy riadenia inovačných procesov v súčasnosti : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Porubanova. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. SOKOLÍKOVÁ, Lucia. Kreatívne možnosti zdokonaľovania prípravy výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Porubanova. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 10. LAUKOVÁ, Nikoleta. Aplikácia metód sieťovej analýzy ako súčasť prípravy výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Porubanova. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha