Výsledky vyhľadávania

  1. VRAŽDA, Ján. Zdroje financovania MSP a ich efektívnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2019. 66 s.
    kniha

    kniha