Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 61  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0091007^"
 1. MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal. Aplikácia vybraných statických a dynamických metód v kapitálovom rozpočtovaní podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1336-3301, 2011, roč. 8, č. 1, s. 21-36. VEGA 1/0276/08. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii.
  článok

  článok

 2. PONECOVÁ, Gabriela. Vybrané charakteristiky exotických opčných kontraktov. In Ekonomika a právo - synergie nebo antagonismus? : 6. ročník mezinárodní konference : Brno, 25.11.2011. - Brno : Vysoká škola Karla Engliše a.s., 2011. ISBN 978-80-86710-48-8, s. 183-186. VEGA 1/0276/08. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii.
  článok

  článok

 3. MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal - ŠINSKÝ, Peter. Vplyv fenoménu informačného ukotvenia na proces rozhodovania - experimentálna štúdia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 2, s. 219-233. VEGA 1/0276/08. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii.
  článok

  článok

 4. MARKOVIČ, Peter. Čo ovplyvňuje cenu opcie? In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 10, s. 547-554. VEGA 1/0276/08. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii.
  článok

  článok

 5. MARKOVIČ, Peter. Opcia a investičný projekt. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 11, s. 627-630. VEGA 1/0276/08. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii.
  článok

  článok

 6. MARKOVIČ, Peter. Vplyv uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 700-705. VEGA 1/0276/08. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii.
  článok

  článok

 7. Zborník vedeckých statí VEGA č. 1/0165/08, VEGA č. 1/0425/08 a VEGA č. 1/0276/08 : 1. VEGA č. 1/0165/08: Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej hodnoty podniku : 2. VEGA č. 1/0425/08: Metódy a modely analýzy výkonností a predikcie finančnej siutácie slovenských podnikov : 3. VEGA č. 1/0276/08: Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financií. Redakčné a zostavovateľské práce: Eduard Hyránek, Miroslav Kmeťko, Pavel Škriniar. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 111 s. VEGA 1/0165/08, VEGA 1/0425/08, VEGA 1/0276/08. ISBN 978-80-225-3142-9. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal. Informationsasymmetrie und ihre praktische aufdekung bei analyse eines bőrsennotierten unternehmens. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-5. VEGA 1/0276/08. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii.
  článok

  článok

 9. ŠINSKÝ, Michal - MARKOVIČ, Peter. Sklon k infromačnej dostupnosti v kontexte investičného rozhodovania. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-9. VEGA 1/0276/08. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii.
  článok

  článok

 10. MARKOVIČ, Peter. Vykazovanie obligácie v reálnej hodnote s dosahom na finančnú výkonnosť podniku. In Zborník vedeckých statí VEGA č. 1/0165/08, VEGA č. 1/0425/08 a VEGA č. 1/0276/08 : 1. VEGA č. 1/0165/08: Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej hodnoty podniku. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3142-9, s. 45-50. VEGA 1/0276/08. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.