Výsledky vyhľadávania

 1. Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. Editors: Lenka Štofová and Petra Szaryszová. 1st ed. Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. 582 s. [29,10 AH]. ISBN 978-1-138-05885-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. TKÁČ, Michal. Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis : (a scientific monograph). Reviewers: Zuzana Hajduová, Radoslav Delina. 1st ed. Wambeek : EuroScientia, 2017. [69 s.] [3,06 AH]. VEGA 1/0839/17. ISBN 978-90-822990-7-6.

 3. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Využívanie fondov Európskej únie Slovenskou republikou v predchádzajúcom programovom období : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 39 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 4. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Zostavovatelia/edited by: Magdaléna Freňáková, Mária Ria Janošková, Jozef Lukáč, Petra Szaryszová, Lenka Štofová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 141 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4384-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [31 s., 1,6 AH]. ISBN 978-80-225-4383-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Pavol Andrejovský, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 123 s. [6,15 AH]. ISBN 978-80-225-4411-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 7. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Podnikové plánovanie : (cvičebnica) [elektronický zdroj]. Recenzenti: Michal Pružinský, Iveta Ubrežiová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [241 s., 10,26 AH]. ISBN 978-80-225-4382-8.
  Podnikové plánovanie

  elektronická kniha


 8. ACTA OECONOMICA CASSOVIENSIA : scientific journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice. 2x ročne. Dostupné na : <http://acta.euke.sk/index.php?page=default-extensions> ISSN 1337-6020.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 9. SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Dane podnikateľských subjektov. Recenzenti: Ján Marušin, Eva Manová. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 132 s. [6,67 AH]. ISBN 978-80-225-4402-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 10. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. 2x ročne. ISSN 1335-9746
  časopis

  časopis