Výsledky vyhľadávania

 1. Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. Editors: Lenka Štofová and Petra Szaryszová. 1st ed. Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. 582 s. [29,10 AH]. ISBN 978-1-138-05885-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. Reviewers: Michal Tkáč, Vincent Jakub. 1st edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. CD-ROM [387 s.]. ISBN 978-617-589-144-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. 2x ročne. ISSN 1335-9746
  časopis

  časopis


 4. TKÁČ, Michal. Effectiveness of technical analysis in efficient market hypothesis : (a scientific monograph). Reviewers: Zuzana Hajduová, Radoslav Delina. 1st ed. Wambeek : EuroScientia, 2017. [69 s.] [3,06 AH]. VEGA 1/0839/17. ISBN 978-90-822990-7-6.

 5. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Zostavovatelia/edited by: Magdaléna Freňáková, Mária Ria Janošková, Jozef Lukáč, Petra Szaryszová, Lenka Štofová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 141 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4384-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [31 s., 1,6 AH]. ISBN 978-80-225-4383-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. TKÁČ, Michal. Postavenie podniku ako emitenta na trhu s dlhovými cennými papiermi : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 46 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 8. PhDWorks. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks : Košice, 8. november 2017 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [85 s.]. ISBN 978-80-225-4470-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. MAJERNÍK, Milan et al. Environmentálna podniková ekonomika. Recenzenti: Vojtech Dirner, Juraj Ladomerský, Peter Adamišin. 1. vyd. Košice : Typopress, 2017. 250 s. [12,52 AH]. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-8129-080-0.

 10. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČÍKOVÁ, Katarína - HESKOVÁ, Marie. Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky [elektronický zdroj]. Recenzovali: Mária Dzurová, Jozef Gajdoš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [204 s., 13,18 AH]. VEGA 1/0376/17. ISBN 978-80-225-4452-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha