Výsledky vyhľadávania

 1. SIKORA, Juraj. Možnosti marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach v podmienkach slovenského trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Kuchta. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 2. BOŽEKOVÁ, Eva. Rozvoj rurálneho maloobchodu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Patrícia Kollár. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 3. KUŠKOVÁ, Mária. Marketingová komunikácia podniku v oblasti kozmetického priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Nekolová. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 4. LIHOCKÁ, Martina. Zelená logistika : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Rehák. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. LIPIANSKA, Viktória. Marketing športovej organizácie : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 6. HARTMANN, Filip. Finančné technológie a ich vplyv na bankový sektor : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 7. KASMAN, Robert. Marketingový mix firmy podnikajúcej v stavebnom priemysle : bakalárska práca. Školiteľ: Henrich Drábik. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 8. KOCÁKOVÁ, Petra. Úloha marketingu v rozvoji mesta Skalica : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 9. GERNÁTOVÁ, Katarína. Mystery shopping : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 10. GOLIANOVÁ, Norika. Remarketing ako nový trend a nástroj marketingovej komunikácie spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Paholková. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha