Výsledky vyhľadávania

 1. TÁMOVÁ, Alexandra. Vývoj utečeneckej krízy v krajinách susediacich so Sýriou a vplyv konfliktu na ich hospodárstvo : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 2. BARČÍK, Denis. Etické dilemy v podmienkach nového globálneho podnikateľského prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 3. SIRKOVSKÁ, Katarína. Financovanie verejných a súkromných dlhov zo strany európskych bánk a jeho súvislosti : diplomová práca. Školiteľ: Edmund Fifek. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. MARKO, Dalibor. Atraktivita Slovenska pre exportné trhy : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Sopková. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 5. GÁLA, Filip. Vymáhanie obchodných pohľadávok v EÚ a zodpovednosť manažérov v prípade platobnej neschopnosti firiem : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2019. 94 s.
  kniha

  kniha

 6. KHULA, Marek. Priemysel 4.0 - príklady dobrej praxe z krajín EÚ a možnosti ich implementácie v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2019. 92 s.
  kniha

  kniha

 7. ŽALUDEK, Stanislav. Vývozný obchodný prípad spoločnosti DHD (Europe) Ltd. do Ruskej federácie : diplomová práca. Školiteľ: Viera Ružeková. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 8. BIELA, Katarína. Hlavní globálni aktéri a vývoj ich postavenia v odvetví pivovarníctva : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 9. CSENKEYOVÁ, Simona. Nepriateľské prevzatia (hostile takeovers) - na príklade vybraných firiem : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 10. KOVÁČ, Kristián. Expanzia automobilového priemyslu v Čínskej ľudovej republike a jeho konzekvencie pre ekonomické záujmy Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha