Výsledky vyhľadávania

 1. HEGYIOVÁ, Romana. Postavenie Kolumbie v rámci Latinskej Ameriky : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 2. TRAN THI YEN, Linh. Postavenie Vietnamu v rámci Ázie : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 3. KOŠÍKOVÁ, Veronika. Postavenie Argentíny v rámci Latinskej Ameriky : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 4. KOVÁČOVÁ, Tereza. Priame zahraničné investície ako jeden z faktorov rozvoja rozvojových krajín : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 5. DANAŠOVÁ, Nikoleta. Zaberanie pôdy (landgrabbing) v Latinskej Amerike : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 6. MIČURA, Ľudovít. Problém deforestácie v Latinskej Amerike a iniciatívy na pozastavenie odlesňovania : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha


 7. KURUC, Július. Uplatňovanie sankcií EÚ voči tretím krajinám: Irán : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 8. JAKUBJAKOVÁ, Paulína. Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s krajinami Stredomoria v kontexte súčasnej nestability v regióne MENA : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 94 s.
  kniha

  kniha


 9. BELEJOVÁ, Lucia. Perspektívy trhu subsaharskej Afriky pre podnikateľské a investičné zámery EÚ (so zameraním na Nigériu) : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha


 10. DROZDOVÁ, Zuzana. Perspektívy dodávok zemného plynu pre trh SR (vo svetle prebiehajúcich procesov na energetrickom trhu EÚ) : diplomová práca. Školiteľ: Viera Ružeková. Bratislava, 2017. 97 s.
  kniha

  kniha