Výsledky vyhľadávania

 1. KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Zahraničnoobchodná expanzia Číny a jej dosahy na presadzovanie ekonomických záujmov Európskej únie (na príklade vybraného odvetvia) : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. ŽATKO, Matúš. Rusko-ukrajinský konflikt a jeho vplyv na zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s Ruskom (so zameraním na ekonomické záujmy Slovenska) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. BAYER, Juraj. Vplyv energetickej politiky na konkurencieschopnosť Európskej únie v postkrízovom období : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Edited by: Iveta Černá. 1st edition. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. CD-ROM 531 s. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. STEINHAUSER, Dušan. Aplikácia princípov Corporate Governance a ich význam pre firmy a ich prostredie s dôrazom na obdobie finančnej, hospodárskej a dlhovej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Kittová. Bratislava, 2017. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. BEBIAKOVÁ, Dáša. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ukrajinou ovplyvnené súčasnými zmenami obchodnej politiky EÚ voči Ukrajine : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2017. 219 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. SZŐKEOVÁ, Silvia. Prekážky medzinárodného obchodu so službami - Services Trade Restrictiveness Index : diplomová práca. Školiteľ: Janka Pásztorová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 8. ONDROVIČOVÁ, Skarleta. Internacionalizácia slovenských malých a stredných podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 9. MIČINEC, Jakub. Strategické partnerstvá v mediálnej sfére : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Škodová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 10. RYBÁROVÁ, Veronika. Možnosti prehlbovania vzájomnej ekonomickej spolupráce Slovenskej republiky a Číny : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Bronček. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha