Výsledky vyhľadávania

 1. BARINKOVÁ, Natália. Postavenie Strednej Ázie v zahraničnoobchodných vzťahoch Slovenska a možnosti podpory exportu na ázijské trhy – na príklade konkrétnej krajiny : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2021. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BOROVSKÁ, Zuzana. Projekt Novej hodvábnej cesty a jej vplyv na zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s Iránom (konzekvencie pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2021. 159 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. PALUŠKOVÁ, Hana. Aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja ako nevyhnutná podmienka konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov na medzinárodných trhoch (so zameraním na environmentálny marketing) : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2021. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. BRONČEK, Juraj. Analýza medzinárodnej pozície ekonomiky ČĽR - možnosti pre uplatnenie ekonomických záujmov Slovenska : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 159 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ZÁBOJNÍK, Stanislav. Konkurencieschopnosť slovenských priemyselných exportérov v procese implementácie energetickej únie : habilitačná práca. Oponent: Saleh Mothana Obadi... [et al]. Bratislava, 2020. 163 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BATO, Vladyslav. Vzťahy EÚ a USA so zameraním na obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Krajčíková. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 7. BILKOVÁ, Lucia. Corporate Compliance a jeho význam pre medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Steinhauser. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. BITTER, Michal. Medzinárodná stratégia vybranej firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Janka Pásztorová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. BABIAROVÁ, Lenka. Zahraničnoobchodné vzťahy Slovenskej republiky so Srbskom : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. DUBEŇOVÁ, Dominika. Vnútrozemská vodná doprava a jej význam pre rozvoj obchodu v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Minárik. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha