Výsledky vyhľadávania

 1. BAYER, Juraj. Vplyv energetickej politiky na konkurencieschopnosť Európskej únie v postkrízovom období : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Edited by: Iveta Černá. 1st edition. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. CD-ROM 531 s. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Zahraničnoobchodná expanzia Číny a jej dosahy na presadzovanie ekonomických záujmov Európskej únie (na príklade vybraného odvetvia) : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. ŽATKO, Matúš. Rusko-ukrajinský konflikt a jeho vplyv na zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s Ruskom (so zameraním na ekonomické záujmy Slovenska) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. KRAJČOVIČ, Tomáš. Ekonomické dosahy ukrajinského konfliktu na vývoj zahraničnoobchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 6. BENCEL, Andrej. Perspektívy vývoja obchodno-ekonomických vzťahov EÚ s Azerbajdžanom (s implementáciou na SR) : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2017. 83 s.
  kniha

  kniha


 7. MELICHER, Ivan. Poistný a rizikový manažment v oblasti firemných financií v podmienkach EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 8. KOSA, Bálint - VARGOVÁ, Andrea. Porovnanie poskytovania investičnej pomoci vo V4 regióne : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Vargová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 9. HRUBÝ, Tomáš. Liberálizácia medzinárodného obchodu na báze TTIP : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Krajčíková. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 10. KRAĽOVANSKÝ, Jakub. Hodnotenie dopadu poskytnutej investičnej pomoci na vybranú lokalitu : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Krajčíková. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha