Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTUBNIAK, Marek. Perspektíva južnej dimenzie Európskej susedskej politiky : dizertačná práca. Školiteľ: Denisa Čiderová. Bratislava, 2017. 236 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. PETRÍKOVÁ, Hana. Efektívne medzinárodné marketingové stratégie firiem v procese ich penetrácie na nové teritóriá : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. BEBIAKOVÁ, Dáša. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ukrajinou ovplyvnené súčasnými zmenami obchodnej politiky EÚ voči Ukrajine : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2017. 219 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. SZŐKEOVÁ, Silvia. Prekážky medzinárodného obchodu so službami - Services Trade Restrictiveness Index : diplomová práca. Školiteľ: Janka Pásztorová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 5. ONDROVIČOVÁ, Skarleta. Internacionalizácia slovenských malých a stredných podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 6. MIČINEC, Jakub. Strategické partnerstvá v mediálnej sfére : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Škodová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 7. RYBÁROVÁ, Veronika. Možnosti prehlbovania vzájomnej ekonomickej spolupráce Slovenskej republiky a Číny : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Bronček. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha


 8. HORVÁTHOVÁ, Michaela. Zapojenie sa rozvojových krajín do medzinárodného obchodu s poľnohospodárskymi produktmi so zameraním na kávu, kakao a banány : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 9. GAJDOŠ, Oliver. Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v liberalizujúcom sa medzinárodnom podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 10. SELEŠOVÁ, Karin. Medzinárodné inkaso pohľadávok v podmienkach EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha