Výsledky vyhľadávania

 1. STEGMANNOVÁ, Soňa. Rozvojové krajiny s nedostatočnými zdrojmi vody - vplyv na ich pozície v rámci medzinárodného obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. SUCHÝ, Anton. Postavenie a funkcie bankopoisťovníctva v podmienkach ekonomiky SR : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠAŠŠÁK, Valentín. Energetická stratégia EÚ v oblasti dodávok zemného plynu (z pohľadu sledovania strategických záujmov SR) : diplomová práca. Školiteľ: Viera Ružeková. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠTIBRANÁ, Stanislava. Hospodárska a investičná expanzia Číny v Afrike : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 5. TÁMOVÁ, Alexandra. Vývoj utečeneckej krízy v krajinách susediacich so Sýriou a vplyv konfliktu na ich hospodárstvo : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 6. TCHURÍKOVÁ, Tamara. Význam malého a stredného podnikania v zahraničnom obchode Slovenska a jeho podpora exportu : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 7. TÓTH, Ladislav. Dezintegračné procesy v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Krajčíková. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 8. TÓTHOVÁ, Katarína. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ruskom : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. TRENČANOVÁ, Ivana. Rastúci vplyv Ruska na západnom Balkáne, vplyv na pozície EÚ v regióne : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. VARGOVÁ, Lenka. Hodnotenie konkurencieschopnosti ekonomiky SR prostredníctvom ukazovateľa Trade in Value Added : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Zábojník. Bratislava, 2019. 90 s.
  kniha

  kniha