Výsledky vyhľadávania

 1. CSENKEYOVÁ, Simona. Stratégia modrého oceánu na príklade vybraných firiem - pozitívne príklady zo slovenského prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 2. BORÁROSOVÁ, Lucia. Product placement v digitálnej ére : bakalárska práca. Školiteľ: Janka Pásztorová. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 3. SISKOVÁ, Silvia. Hospodárska a obchodná spolupráca EÚ a Kazachstanu : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 4. SLAMINKOVÁ, Zuzana. Stredná Ázia – perspektívy rozvoja regiónu : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha


 5. ĽUPTOVCOVÁ, Lucia. Fúzie a akvizície vo vybranom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Janka Pásztorová. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 6. ZAHURANCOVÁ, Laura. Špecifiká priamych zahraničných investícií v 21. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Janka Pásztorová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 7. DANIŠKOVÁ, Mária. Riadenie rizík a jeho vzťah k corporate governance v čase hospodárskych porúch : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Steinhauser. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 8. HANUŠNIAK, Ondrej. Postavenie OPEC v rámci svetového trhu s ropou : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Hlušková. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 9. PODZÁMSKY, Lukáš. Vybrané aspekty podnikateľského prostredia Srbskej republiky v kontexte podpory expanzie slovenských malých a stredných podnikov na tento trh : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Petríková. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 10. NAGYOVÁ, Andrea. Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele prepravných a logistických služieb z pohľadu vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Heda Hansenová. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha