Výsledky vyhľadávania

 1. STRACOVÁ, Erika. Deindustrialisation and Its Drivers: An Input-Output Approach : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KALIŠ, Richard. Hodnotenie efektívnosti horizontálnych koncentrácií : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2019. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. TARKOŠ, Roman. Vplyv redistribučných procesov na príjmovú nerovnosť : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠTÚR, Patrik. Vplyv efektu snehovej gule na udržateľnosť verejných financií : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. MATUŠECH, Matej. Vzťah ekonomického rastu a formovanie kategórií príjmov v ekonomikách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 6. TURNEROVÁ, Žaneta. Vplyv urbanizácie na výšku a rozdelenie príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. STAŠKOVANOVÁ, Nikola. Príčiny rozdielov vo vývoji parametrov trhu práce medzi slovenskou a českou ekonomikou : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 8. HORŇÁKOVÁ, Radka. Vzťah medzi objektívne meranou a vnímanou infláciou : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. MIKULÁŠOVÁ, Veronika. Environmentálna náročnosť ekonomického rastu v ekonomikách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 10. VIŠENKA, Matej. Priemysel 4.0: Príležitosti a riziká pre Svet : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha