Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽOVÁ, Pavlína. Kvalifikačný nesúlad pracovnej sily na slovenskom trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 2. BALOGH, Marcel. Vplyv dlhovej krízy na vývoj príjmových nerovností v krajinách eurozóny : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 3. BÁTOROVÁ, Romina. Politika životného prostredia na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 4. FÁRIKOVÁ, Dominika. Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 5. HRNČIAR, Michal. Sociálna ekonomika v kontexte štvrtého sektora národného hospodárstva : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha


 6. ADAMČÍKOVÁ, Eva. Globálne hodnotové reťazce a obchodovanie Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 7. CSÖLLEI, Attila. Sociálno-ekonomické aspeky pracovnej mobility v prihraničnom regióne SR-Rakúsko : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 8. COPKOVÁ, Andrea. Nastavenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 9. DIANIŠKA, Peter. Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie na príjmové nerovnosti : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 10. KUBÍKOVÁ, Ivana. Analýza výdavkov na výskum a vývoj v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha