Výsledky vyhľadávania

 1. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis


 2. KULLOVÁ, Simona. Analýza cien elektriny vo vzťahu k podpore obnoviteľných zdrojov energie : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Petríková. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 3. LENDACKÁ, Zuzana. Meranie efektívnosti na jednotlivých štruktúrnych úrovniach národného hospodárstva : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Choluj. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 4. PETRÍKOVÁ, Kristína. Economic Policy Modelling Based on Multi-criteria Decision Making : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2017. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. ONDREJKA, Šimon. Hodnotenie účinnosti hospodárskej politiky SR : bakalárska práca. Školiteľ: Eduard Nežinský. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha


 6. RAČKO, Dávid. Indikátory inštitucionálnej kvality : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2017. 38 s.
  kniha

  kniha


 7. MATUŠECH, Matej. Zhodnotenie ekonomického rastu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 8. MIKULÁŠOVÁ, Veronika. Nezamestnanosť mladých a prístupy hospodárskej politiky k jej riešeniu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 9. HORŇÁKOVÁ, Radka. Zhodnotenie priebehu a príčn mimoriadnych pohybov cenovej hladiny v krajinách strednej a východnej Európy : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 10. FARKAŠOVÁ, Alena. Verejné výdavky ako nástroj fiškálnej hospodárskej politiky, ich vývoj a vplyv na ekonomickú stabilitu vybraných krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2017. 38 s.
  kniha

  kniha