Výsledky vyhľadávania

 1. BAKOVKOVÁ, Andrea. Návrh stratégie rozvoja mesta Levice : diplomová práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 2. BALÁŽOVÁ, Lenka. Zhodnotenie a predikcia vývoja ekonomických ukazovateľov v prirodzenom monopole : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašová. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. BÁNOŠOVÁ, Izabela. Boj proti daňovým únikom v oblasti priamych daní : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. BEDNÁR, Stanislav. Finančné plánovanie v energetických podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. BENDEOVÁ, Miriama. Currency hedging in multi-currency portfolios : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. BENKOVIČOVÁ, Lenka. Správa daní vo vybranej krajine : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 7. BĽANDA, Kamil. Fúzie v slovenskom ekonomickom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašová. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. BOBROVSKÝ, Jozef. Spotrebná daň z liehu vo vybraných štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. BOĎOVÁ, Júlia. Boj proti daňovým únikom v oblasti dane z pridanej hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. BREZÁNIOVÁ, Soňa. Boj proti daňovým únikom v oblasti spotrebných daní : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 101 s.
  kniha

  kniha