Výsledky vyhľadávania

 1. TOMČÍKOVÁ, Michaela. Fiškálne aspekty sociálnej exklúzie : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2018. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. ŠORF, Martin. Nové prístupy využitia metód Value at Risk pri meraní finančných rizík : dizertačná práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2018. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. REMETA, Ján. Interakcia daňového systému a ekonomický rast : dizertačná práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. Coordinator and compiler of writings: Jana Kušnírová ; reviewers: Katarína Belanová ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. CD-ROM [100 s., 3,85 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-225-4446-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. ČAPLÁROVÁ, Romana. Zdaňovanie príjmov fyzickej osoby vo vybranej krajine EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 6. OTRUBOVÁ, Sofia. Využívanie eurofondov na Slovensku v komparácii s inými krajinami Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 7. VASIĽ, Jakub. Analýza rozpočtu, verejných financií, ich efektívnosť a vývoj vo vybranom subjekte verejnej správy : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 8. VIATER, Jakub. Majetkové dane a ich vplyv na štátny rozpočet s možnosťou zdokonalenia systému : bakalárska práca. Školiteľ: Anton Čiernik. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 9. ZIGOVÁ, Patrícia. Dane ako rozhodujúci príjem rozpočtov všetkých vládnych úrovní s aplikáciou vo vybraných štátoch : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 10. KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Vývoj a štruktúra rozpočtových príjmov a výdavkov vo vybranom meste/obci : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2017. 37 s.
  kniha

  kniha