Výsledky vyhľadávania

 1. ŠORF, Martin. Nové prístupy využitia metód Value at Risk pri meraní finančných rizík : dizertačná práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2018. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. REMETA, Ján. Interakcia daňového systému a ekonomický rast : dizertačná práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. BÁNIKOVÁ, Tatiana. Determinants of Sovereign Credit Rating : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 4. ANTAL, Tomáš. Zdaňovanie motorových vozidiel v SR a vo vybraných štátoch EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2018. 95 s.
  kniha

  kniha


 5. ANTALOVÁ, Ivana. Vývoj spotrebnej dane z tabakových výrobkov vs. nelegálny dovoz a výroba : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha


 6. BECKOVÁ, Silvia. Pozitívne a negatívne efekty prílevu zahraničných investícií do rozvojových krajín : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomír Darmo. Bratislava, 2018. 103 s.
  kniha

  kniha


 7. FEDUŠOVÁ, Ivana. Behaviorálne faktory ovplyvňujúce výšku priznanej dane : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 8. GAJDOŠOVÁ, Mária. Kolektívne investovanie z pohľadu dane z príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 9. GONDA, Maroš. Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha


 10. DŽATKO, Marcel. Postavenie právnickej osoby v daňových systémoch severských krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha