Výsledky vyhľadávania

 1. GRESCHNEROVÁ, Simona. Mikropoistenie a poistný sektor v rozvíjajúcich sa ekonomikách : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 2. GOGOLA, Erik. Možnosti využitia online poistenia v SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 3. DROZD, Adam. Tendencie vývoja životného poistenia v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 4. DORNÍKOVÁ, Alexandra. Ján Alojz Wagner a jeho príspevok k rozvoju poistnej vedy : diplomová práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. BUGÁROVÁ, Zdenka. Krytie katastrofických rizík v poisťovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 6. BRKALOVÁ, Žaneta. Životné poistenie ako súčasť osobných a rodinných financií : diplomová práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 7. BIELIKOVÁ, Katarína. Technické rezervy – oceňovanie, tvorba a použite : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 8. CSÓKOVÁ, Simona. Vývoj a aktuálne trendy v zaistení : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. CINTULOVÁ, Lucia. Vplyv starnutia populácie na ponuku a dopyt na poistnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 10. MALÁ, Monika. Iniciatívy spoločenskej zodpovednosti v marketingu poisťovní : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha