Výsledky vyhľadávania

 1. JONISOVÁ, Natália. Vnímanie sprostredkovania v oblasti poistenia z pohľadu klienta : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 2. KOLLÁROVIČ, Patrik. Dôsledky negatívneho výberu na dopyt a ponuku poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha


 3. RÁŠOVÁ, Katarína. Spôsoby oceňovania majetku pri jeho poistení : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha


 4. SULKOWSKA, Barbara. Trendy v distribučných kanáloch na poistnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 5. SZABO, Miroslav. Efekt framingu v poistení : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 6. SZILÁGYIOVÁ, Lucia. Komparácia poisťovní a bánk : diplomová práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠUREKOVÁ, Monika. Poistný trh po globálnej finančnej kríze : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 8. ŠUSTEKOVÁ, Miroslava. Aspekty behaviorálnej ekonómie v zdravotnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 9. VITEKOVÁ, Michaela. Vlastný kapitál poisťovní : diplomová práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 10. BEREŠÍKOVÁ, Miroslava. Komunikačné stratégie poisťovní so zameraním na klienta : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha