Výsledky vyhľadávania

 1. CZAKOVÁ, Katarína. Vnímanie poisťovníctva zo strany obyvateľstva : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 2. KRÁLOVÁ, Veronika. Zlepšovanie finančnej gramotnosti v oblasti poistenia : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. KOŠTIALOVÁ, Ema. Porovnanie princípov fungovania peer to peer poistenia a vzájomnostného poistenia : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. POLLÁK, Lukáš. Úloha averzie k riziku v dopyte po poistení : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. POLÁKOVÁ, Nikola. Úloha finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠÁROŠI, Daniel. Krytie rizík prírodných katastrof : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. RADIMÁKOVÁ, Paulína. Možnosti vzdelávania v oblasti poisťovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. BABULÍK, Matúš. Motivácia na kúpu majetkového poistenia : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 9. MALEK, Matej. Daň z poistenia – komparácia vybraných krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. RIMSKÝ, Martin. Poistný trh Slovenskej republiky a vybranej krajiny Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha