Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEBESTA, Roman. Riadenie rizík poisťovní v podmienkach Solvency 2 : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2017. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. BALÁŽ, Peter. Transparentnosť poistného trhu a možnosti jej zlepšenia : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2017. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. BAXA, Marek. Motívy spotrebiteľov vedúce ku kúpe životného poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2017. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. BEREŠÍKOVÁ, Miroslava. Komunikačné stratégie poisťovní so zameraním na klienta : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2017. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. JONISOVÁ, Natália. Vnímanie sprostredkovania v oblasti poistenia z pohľadu klienta : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2017. 51 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. HORVÁTHOVÁ, Bianka. Postoje jednotlivcov k riziku vo vzťahu k ich záujmu o poistenie : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2017. 62 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. ŠUSTEKOVÁ, Miroslava. Aspekty behaviorálnej ekonómie v zdravotnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2017. 82 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. BUKOVČÁKOVÁ, Veronika. Odchýlky od charakterného správania sa spotrebiteľov na poistnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2017. 53 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. DROBKOVÁ, Zuzana. Poistenie kybernetických rizík v podmienkach slovenského poistného trhu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2017. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. VITEKOVÁ, Michaela. Vlastný kapitál poisťovní : diplomová práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2017. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha