Výsledky vyhľadávania

 1. LUŠČÍKOVÁ, Darina. Možnosti aplikácie predikčných modelov pri hodnotení pravdepodobnosti zlyhania vybraných podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. MELINČÁK, Dávid. Analýza faktorov ovplyvňujúcich spotrebiteľské rozhodovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Jančovičová. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 3. ÁBELOVÁ, Alexandra. Komparácia vybraných právnych foriem podnikania jednotlivca - slobodného povolania a živnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. HOMOLA, Matej. Managerial Accounting System in the Selected Enterprise Focused on the Auto Racing Sport in Slovakia : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠVANČAROVÁ, Dominika. Možnosti ochrany spotrebiteľov v rámci spotrebiteľskej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. BORÁROS, Lilla Florentina. Význam rodinných podnikov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. MAJTÁN, Jakub. Analýza hospodárnosti výrobného procesu vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Štetka. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. HOJDIK, Vladimír. Hodnotenie vzťahu úrovne online reputácie a výkonnosti podniku v podmienkach automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. Helena Majdúchová a kolektív ; editor: Dana Hrušovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 452 s. [22,9 AH]. ISBN 978-80-225-4618-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. KOVALČÍK, Kevin. Hodnotenie vývoja životného cyklu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha