Výsledky vyhľadávania

 1. GSCHWANDTNER, Michael. Impact of New Regulations on Medical Device Manufacturers on the Instance of the Revision of the ISO 13485 Quality Management Standard : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. UHRINOVÁ, Martina. Stanovenie hodnoty športového klubu : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 3. RAJCZYOVÁ, Elena. Analýza prístupov k stanoveniu výrobnej kapacity podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 4. JOCHMANOVÁ, Marcela. Podnikateľský plán pre založenie výrobého podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Šlosár. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 5. MOCHŇAK, Jozef. Analýza tvorby výsledku hospodárenia s vplyvom na tvorbu cash flow : diplomová práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 6. KRIDLA, Patrik. Vybrané otázky zvyšovania hodnoty podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 7. CHOVANOVÁ, Petra. Diagnostika podniku pôsobiacom v klastrovej iniciatíve : diplomová práca. Školiteľ: Stanislava Deáková. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 8. ŠUHAJ, Tomáš. Návratnosť investícií do sociálnych inovácií : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 9. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Nora Grisáková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [47 s., 2,67 AH]. VEGA 1/0697/15. ISBN 978-80-225-4397-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. HAVIER, Jan. Predmety práv duševného vlastníctva podnikov, ich transfer a ohodnocovanie : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha