Výsledky vyhľadávania

 1. HOJDIK, Vladimír. Hodnotenie vzťahu úrovne online reputácie a výkonnosti podniku v podmienkach automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. HOMOLA, Matej. Managerial Accounting System in the Selected Enterprise Focused on the Auto Racing Sport in Slovakia : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 3. MELINČÁK, Dávid. Analýza faktorov ovplyvňujúcich spotrebiteľské rozhodovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Jančovičová. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠVANČAROVÁ, Dominika. Možnosti ochrany spotrebiteľov v rámci spotrebiteľskej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. BORÁROS, Lilla Florentina. Význam rodinných podnikov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 6. ÁBELOVÁ, Alexandra. Komparácia vybraných právnych foriem podnikania jednotlivca - slobodného povolania a živnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 7. MAJTÁN, Jakub. Analýza hospodárnosti výrobného procesu vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Štetka. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. KOVALČÍK, Kevin. Hodnotenie vývoja životného cyklu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. HANULIAK, Matej. Opodstatnenosť a význam transferu technológii v podnikateľskej činnosti : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 10. ĎURIŠINOVÁ, Veronika. Vyhodnotenie rizika investičného projektu metódou Reálnych opcií : diplomová práca. Školiteľ: Nora Grisáková. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha