Výsledky vyhľadávania

 1. Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska. Aktuálne postavenie podnikov kreatívneho priemyslu v podmienkach Slovenskej republiky a Európskej únie. Mária Kmety Barteková et al. ; reviewers: Ľudomír Šlahor, Miroslav Tóth. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. CD-ROM 73 s. [3,65 AH]. I-20-101-00. ISBN 978-80-7556-086-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. LUŠČÍKOVÁ, Darina. Možnosti aplikácie predikčných modelov pri hodnotení pravdepodobnosti zlyhania vybraných podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BRIŠKA, Kristián. Analýza vybraného developerského projektu v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. DUBJAKOVÁ, Kristína. Spotrebiteľské práva pri nákupe cez internet : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. FERENCZYOVÁ, Alexandra. Uplatnenie klasifikácie a segmentácie zákazníkov vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Štetka. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. GAŠPAROVÁ, Monika. Náklady podniku, možnosti ich optimalizácie s dopadom na vybrané ukazovatele podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. GUNIŠOVÁ, Eva. Daňové a odvodové zaťaženie firiem, ich vplyv na cenu práce a náklady firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. HAHNOVÁ, Karin. Ľudský kapitál ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. BARABÁŠOVÁ, Lenka. Zhodnotenie filantropických aktivít v rámci podnikov SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. BAROŠOVÁ, Adriána. Institutional Support of Small and Medium Sized Enterprises : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha