Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1753  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth k0002167^"
 1. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. ISSN 0323-262X. Dostupné na : https://euba.sk/veda-vyskum/ekonomicke-rozhlady
  Ekonomické rozhľady

  časopis

 2. Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov. 12x ročne. ISSN 1335-2024. Dostupné na : https://skcu.sk/casopis-uad/
  Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo

  časopis

 3. EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : COVID-19 Recovery: The Need for Speed : Conference Proceedings; Bratislava, 16 November 2021. Editors: Dana Kuběnková, Jakub Zeman, Paula Puškárová ; reviewers: Michael Augustín, Peter Badura, Daša Belkovicsová... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 581 s. [29,05 AH]. ISBN 978-80-225-4930-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Metodika vyhodnocovania kvality podľa jednotlivých služieb cestovného ruchu pre BTB : pilotný projekt hodnotenia kvality. 1. vydanie. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2022. 36 s. Metodika vyhodnocovania kvality podľa jednotlivých služieb cestovného ruchu pre BTB.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2021. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2022. [123+39] s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. Recenzenti: David Procházka, Miloš Tumpach. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. [113] s. ISBN 978-80-245-2463-4.
 7. Ekonomická univerzita v Bratislave. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2020 : Ekonomická univerzita v Bratislave : 80. výročie: 1940-2020. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. 38 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). Zborník zostavili: Miroslava Vašeková, Michal Hora. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 164 s. APVV-16-0602. ISBN 978-80-225-4847-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí : elektronický domáci recenzovaný zborník vedeckých statí. Zostavovateľ zborníka: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boor. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM [70 s.] [3 AH]. VEGA 1/0688/20, VEGA 1/0037/-20, VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0779/19, APVV-20-0338, APVV-15-0322. ISBN 978-80-225-4811-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. DUBCOVÁ, Gabriela - KUBÍK, Peter. Podnikové inovácie podporujúce kvalitu a udržateľnú produkciu : vedecká monografia. Recenzenti: Petr Suchánek, Marek Potkány. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 172 s. [13,22 AH]. KEGA 002EU-4/2019, VEGA 1/0708/20. ISBN 978-80-225-4902-8.