Výsledky vyhľadávania

 1. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecké konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. 3. vydání. Praha : Extrasystem, 2018. 214 s. Didaktika, pedagogika, 34. GA/2018/7, IGS VŠE 7/2018, 022EU-4/2016. ISBN 978–80–87570–40–1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [Praha, Česko, 1.5.2017] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha : Extrasystem, 2017. online [138 s.]. Didaktika, pedagogika, sv. 30. GA/2016/9, KEGA 022EU-4/2016. ISBN 978-80-87570-36-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [10.10.2017] [elektronický zdroj]. Editors: Kateřina Berková, Ladislav Pasiar. 1. vydanie. Praha : Extrasystem, 2017. online [145 s., 7,25 AH]. Didaktika, pedagogika, sv. 32. IGS VŠE F1/31/2015, KEGA 022EU-4/2016. ISBN 978-80-87570-38-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. CD-ROM [67 s.]. KEGA 022/EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4437-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2016 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [63 s.]. KEGA 022/EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4301-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference : [7.11.2016, Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. Editors: Kateřina Berková, Jana Kopásková. 1. vyd. Praha : Extrasystem, 2016. online [198 s.]. Didaktika, pedagogika, sv. 28. [F1/31/2015], [KEGA 022EU- 4/2016], [GA/2016/9]. ISBN 978-80-87570-33-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Ekonomické vzdelávanie v SR a ČR. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické vzdelávanie v SR a ČR : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Virt, 19. júna 2015. Editovanie a grafická úprava: Ladislav Pasiar ; recenzenti zborníka: Soňa Kompoltová, Ján Kontšek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [105 s., 7,11 AH]. ISBN 978-80-225-4095-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Ekonomické vzdelávanie v SR a ČR

  elektronická kniha

 8. Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie v ekonomickom vzdelávaní : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. novembra 2014, Bratislava, Slovensko [elektronický zdroj]. Editovanie a grafická úprava: Ladislav Pasiar ; recenzenti: Ján Kontšek, Ján Šaulič. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [198 s., 9,9 AH]. KEGA G 002EU-4/2012. ISBN 978-80-225-3960-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. KRÁLOVÁ, Alena et al. Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání : monografie. Recenzovali: Ondřej Asztalos, Pavel Cyrus. 1. vyd. Praha : Press21, 2014. 535 s. [26,39 AH]. ISBN 978-80-905181-5-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. BALÁŽI, Peter. [Finančná gramotnosť na stredných školách]. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Apríl, s. 1-3 online. Recenzia na: Finančná gramotnosť na stredných školách / Rudolf Šlosár a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3305-8. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok