Výsledky vyhľadávania

 1. Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. ISSN 1336-5452. Dostupné na : http://www.degruyter.com/view/j/aree
  časopis

  časopis


 2. Acta horticulturae et regiotecturae : The Scientific Journal for Horticulture, Landscape and Architecture: vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradnú architektúru. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. ISSN 1335-2563. Dostupné na : http://www.fzki.uniag.sk/sk/casopis-acta/
  časopis

  časopis


 3. Acta technologica agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering the Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. - Registrovaný: Scopus. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 4x ročne. ISSN 1335-2555. Dostupné na : https://www.degruyter.com/view/j/ata
  časopis

  časopis


 4. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - ČURNÁ, Veronika - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Triticum dicoccon (Schrank) - hospodársky významné znaky a vlastnosti, možnosti jej využitia. Recenzenti: Jan Moudrý, Peter Kovačik. 1. vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 109 s. [6,04 AH]. ITMS 26220220115. ISBN 978-80-552-1770-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. TREMBOŠOVÁ, Miroslava et al. Nákupné správanie obyvateľstva mesta Nitry : vývoj a zmeny. Recenzenti: František Križan, Jana Mistríková. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 169 s. VEGA 1/0799/14, VEGA 1/0874/14. ISBN 978-80-552-1601-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. BUČEK, Milan et al. Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. Recenzenti: Július Alexy, Jan Malinovský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 334 s. ISBN 978-80-225-3954-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. Agrochémia : vedecký časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve = scientific journal for rational utilization of agrochemicals in agriculture. Nitra : SPU v Nitre. 4x ročne. ISSN 1335-2415. Dostupné na : http://agrochemia.uniag.sk/
  časopis

  časopis


 8. PAŠKA, Ľubomír et al. Manažment výroby : (vybrané kapitoly). 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. 188 s. ISBN 978-80-552-1436-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. SVITAČOVÁ, Eva - MRAVCOVÁ, Anna - ZAŤKOVÁ, Tímea. Globálne výzvy pre vzdelávanie ekonómov. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. 119 s. ISBN 978-80-552-1224-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 10. Improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy. International scientific conference. International scientific days 2014 : improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy : proceedings of reviewed articles of [13th] international scientific conference : may 21 -23, 2014, High Tatras, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014. CD-ROM [510 s.]. ISBN 978-80-552-1187-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha