Výsledky vyhľadávania

 1. Views of the Slovak economy in 2016. Views of the Slovak economy in 2016 : proceedings of scientific papers and abstracts: impact European economic policy in the context of the Slovakia Slovak EU presidency. Reviewed by: Jozef Chajdiak, Peter Mach, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovak statistical and demographical society, 2016. 97 s. ISBN 978-80-88946-71-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Nakladateľstvo STU, 2015. 176 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-4452-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ŠIMKOVIČ, Vladimír. Knižnice : plánovanie, typológia, budova. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Nakladateľstvo STU, 2013. 77 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3929-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. LACLAVÍK, Michal - ŠELENG, Martin. Vyhľadávanie informácií. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Nakladateľstvo STU, 2012. 128 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3829-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 5. TOLNAY, Marián - SMRČEK, Juraj - BACHRATÝ, Michal. Prevádzka výrobných systémov. Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2012. 127 s. ISBN 978-80-227-3709-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. HERZKA, Pavel - KAJANOVÁ, Jana. Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 196 s. Edícia vysokoškolských učebníc. VEGA 1/0553/08, VEGA 1/0447/10. ISBN 978-80-227-3268-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. VIDOVÁ, Helena. Logistický controlling. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Nakladateľstvo STU, 2009. 89 s. Edícia monografií. ISBN 978-80-227-3007-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. ŠEVČOVIČ, Daniel - STEHLÍKOVÁ, Beáta - MIKULA, Karol. Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2009. 200 s. VEGA 1/0381/09, APVV-0351-07. ISBN 978-80-227-3014-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Thermophysics 2008. Medzinárodná konferencia. Thermophysics 2008 : proceedings : Kočovce, October 16-17, 2008 [elektronický zdroj]. Edited by Jozef Leja and Slávka Prváková. Bratislava : Publishing House of STU, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-227-2968-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. CIBULKA, Viliam. Aktívne manažovanie zefektívňovania logistických systémov. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Vydavateľstvo STU, 2008. 152 s. Edícia monografií. ISBN 978-80-227-2980-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]