Výsledky vyhľadávania

 1. Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: ProQuest. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy> ISSN 1339-2751.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Dostupné na : http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  časopis

 3. KARELOVÁ, Klaudia. Komparácia kvality podnikateľského prostredia krajín V4 : dizertačná práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 175 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. Zostavovatelia: Adam Cibuľa, Ivana Dancáková, Natália Goda ... [et al.] ; recenzenti: Kristína Baculáková, Peter Csányi, Ľubomír Čech ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 348 s. [28,28 AH]. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  elektronický časopis

 6. ZVONČEKOVÁ, Janka. Nástroje politického marketingu pri stanovovaní pozícií v zahraničnej politike štátu : dizertačná práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2019. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. HOVORKOVÁ, Katarína. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na integračné tendencie Islandu do Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2019. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta et al. Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo vyšehradskom regióne. Recenzenti: Erich Mistrík, Viera Gažová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [210 s.] [14,30 AH]. VUSG ID 61450021. ISBN 978-80-225-4600-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. JANUBOVÁ, Barbora. Vývoj príjmovej nerovnosti v regióne Latinskej Ameriky a Karibiku v kontexte hospodárskeho rastu : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2018. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. BRAGA, Denys. Vplyv inovácií na hospodárstvo Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha