Výsledky vyhľadávania

 1. ELIÁŠOVÁ, Silvia. Systém európskej bezpečnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Bednár. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 2. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ zborníka: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM [100 s.] [5 AH]. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0688/20, VEGA 1/0779/19. ISBN 978-80-225-4691-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BLAŽO, Ondrej et al. Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva. Recenzenti: Viera Bartošová, Jarmila Sosedová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 190 s. [13 AH]. 681/D330/2019. ISBN 978-80-225-4746-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika podnikovej ekonomiky pre učiteľov. Recenzenti: Alena Horáčková, Jaromír Novák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 167 s. [9,123 AH]. ISBN 978-80-225-4738-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. BELANOVÁ, Katarína. Teória a politika podnikateľských financií : zbierka príkladov. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Marek Niňaj. 3. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 130 s. [4,838 AH]. ISBN 978-80-225-4750-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. MORVAY, Karol. Slovenská ekonomika na ceste od nedostatku práce k nedostatku jej produktivity. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Žák. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 107 s. [6,55 AH]. VEGA 1/0716/19. ISBN 978-80-225-4765-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 7. Trh práce, sociálne podnikanie a investície do bývania v SR : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Recenzenti (Reviewers): Miriama Dubovská, Gabriela Korimová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 111 s. ISBN 978-80-225-4766-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. ŽÁRSKA, Elena - ČERNĚNKO, Tomáš - JACKO, Tomáš. Efektívnosť v miestnej samospráve. Recenzenti: Martina Halásková, Viera Papcunová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 65 s. [4,005 AH]. VEGA 1/0705/18. ISBN 978-80-225-4789-5.
  kniha

  kniha

 9. BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BRINDZOVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty : vybrané problémy. Recenzenti: Erika Neubauerová, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 261 s. [11,682 AH]. ISBN 978-80-225-4757-4.
  kniha

  kniha

 10. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2020/2021. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 176 s. ISBN 978-80-225-4729-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha