Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika základov účtovníctva. Recenzentky: Katarína Máziková, Alena Horáčková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 248 s. [14 AH]. ISBN 978-80-225-4511-2.

 2. POLÁČKOVÁ, Hana - VONGREJ, Marián. Stručný prehľad vývoja hospodárskych dejín [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anetta Čaplánová, Boris Hošoff. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. e-kniha [182 s., 13,80 AH]. ISBN 978-80-225-4475-7.
  Stručný prehľad vývoja hospodárskych dejín

  elektronická kniha


 3. DUJAVA, Daniel. Príčiny zaostávania nových členských krajín EÚ a implikácie pre konvergenciu v ekonomickej výkonnosti : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.3 Ekonomická teória. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 58 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4502-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 4. GARDOŇOVÁ, Kristína. Úloha nekonvenčných zdrojov energie v globálnej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na globálnu ekonomiku: implikácie pre EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2017. 167 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. KUČERA, Andrej. Ekonomická analýza práva : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Cuper. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 6. VANEKOVÁ, Anna. Právne a ekonomické aspekty reklamy : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Horvat. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 7. RAKÚSOVÁ, Michaela. Majetkové vzťahy v rímskej rodine a manželstve : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Brtko. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 8. ZÁVODNÁ, Andrea. Financovanie kapitálových obchodných spoločností (vlastné a cudzie zdroje) : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Duračinská. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 9. IVANČÍKOVÁ, Karin. Zodpovednosť zmluvných strán v kúpnej zmluve : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Lenhartová. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha


 10. MAJDLEN, František. Právnická osoba ako subjekt občianskeho práva : bakalárska práca. Školiteľ: Imrich Fekete. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha