Výsledky vyhľadávania

 1. POLÁČKOVÁ, Hana - VONGREJ, Marián. Stručný prehľad vývoja hospodárskych dejín [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anetta Čaplánová, Boris Hošoff. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. e-kniha [182 s., 13,80 AH]. ISBN 978-80-225-4475-7.
  Stručný prehľad vývoja hospodárskych dejín

  elektronická kniha


 2. ÁRENDÁŠ, Peter. Výskyt halloween efektu na finančných trhoch a jeho využitie v rámci investičného procesu : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 42 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4448-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]

 3. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Erika Neubauerová, Miriam Kotesová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 152 s. [8,5 AH]. ISBN 978-80-225-4406-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 4. DUJAVA, Daniel. Limity konvergencie nových členských štátov Európskej únie. Recenzenti: Ján Lisý, Menbere Workie Tiruneh, Martin Lábaj. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 106 s. [6,9 AH]. VEGA 1/0246/16. ISBN 978-80-225-4441-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. ŠIPIKAL, Miroslav - PISÁR, Peter. Regionálna a sektorová dimenzia podpory inovácií zo zdrojov Európskej únie. Recenzenti: Milan Buček, Mária Rostášová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 125 s. [8,51 AH]. VEGA 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4460-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. CONORTOVÁ, Michaela. Zodpovednosť obce pri nakladaní s komunálnym odpadom : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Dufala. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 7. HRONČEKOVÁ, Miriama. Európske správne právo : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Hamuľáková. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 8. ELIAŠOVÁ, Diana. Účasť verejnosti pri presadzovaní záujmov ochrany životného prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Dufala. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 9. MAJDLEN, František. Právnická osoba ako subjekt občianskeho práva : bakalárska práca. Školiteľ: Imrich Fekete. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 10. RAKÚSOVÁ, Michaela. Majetkové vzťahy v rímskej rodine a manželstve : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Brtko. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha