Výsledky vyhľadávania

 1. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie : metodická pomôcka na semináre. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Zuzana Brindzová. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 2. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ zborníka: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM [100 s.] [5 AH]. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0688/20, VEGA 1/0779/19. ISBN 978-80-225-4691-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. NOVÁK, Jaromír. Informačno-komunikačné technológie v ekonomickom vzdelávaní. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Natália Pelešová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. [94 s.] [6,56 AH]. ISBN 978-80-225-4622-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 4. ŠALKOVSKÁ, Lenka. Právna ochrana zamestnanca pred bezdôvodným prepustením z pracovného pomeru : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Krippel. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. SZÉKELYOVÁ, Gabriela. Regulácia hospodárskej súťaže v podmienkach medzivojnovej Československej republiky (1918-1938) : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Sombati. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. PREPELICOVÁ, Barbora. Prechod na vojnové hospodárstvo v podmienkach Slovenského štátu (1939-1945) : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Sombati. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. KLAMOVÁ, Kristína. Financovanie územnej samosprávy : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Kačaljak. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. FORGÁCS, Balázs. Hong Kong v medzinárodných vzťahoch : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Bednár. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. DAŠKOVÁ, Klára. Súťažnoprávne aspekty služieb vo verejnom záujme v práve Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Ondrej Blažo. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 10. GREGUŠKOVÁ, Marcela. Revízne postupy vo verejnom obstarávaní : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Hodás. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha