Výsledky vyhľadávania

 1. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie : metodická pomôcka na semináre. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Zuzana Brindzová. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Schola nova, quo vadis?. mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 4. ročníku mezinárodní vědecké konference = Reviewed Papers of the 4th International Scientific Conference. 1. vydání. Praha : Extrasystem, 2019. 195 s. Didaktika, pedagogika, 37. Dostupné na : <http://www.extrasystem.com/9788087570449.pdf> ISBN 978-80-87570-44-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MARTINÁK, Dávid. Polarizácia trhu práce v krajinách V4: technologický pokrok a zmeny v ponuke a dopyte po zručnostiach : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Staněk. Bratislava, 2019. 87 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 181 s. ISBN 978-80-225-4630-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. ISBN 978-80-225-4596-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika cvičnej firmy - teória a prax. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Terézia Garaiová. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 176 s. [10,81 AH]. ISBN 978-80-225-4603-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 7. DAŠKOVÁ, Klára. Súťažnoprávne aspekty služieb vo verejnom záujme v práve Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Ondrej Blažo. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. FORGÁCS, Balázs. Hong Kong v medzinárodných vzťahoch : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Bednár. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. GREGUŠKOVÁ, Marcela. Revízne postupy vo verejnom obstarávaní : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Hodás. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. KLAMOVÁ, Kristína. Financovanie územnej samosprávy : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Kačaljak. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha