Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Dopady zdaňovania právnických osôb na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4848-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. NEŽINSKÝ, Eduard. DEA modely ako kvantitatívny nástroj sociálno-ekonomickej analýzy : habilitačná prednáška. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 40 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4825-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. PONGRÁCZ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : aplikačné praktikum. Recenzenti: Eva Rievajová, Božena Igliarová. 4. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 178 s. [7,915 AH]. ISBN 978-80-225-4834-2.
 4. MORVAY, Karol. Spomalenie rastu produktivity práce a rast vzácnosti pracovnej sily : koniec výhody nízkych jednotkových nákladov práce v SR? : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Národné hospodárstvo. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 67 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4835-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí : elektronický domáci recenzovaný zborník vedeckých statí. Zostavovateľ zborníka: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boor. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM [70 s.] [3 AH]. VEGA 1/0688/20, VEGA 1/0037/-20, VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0779/19, APVV-20-0338, APVV-15-0322. ISBN 978-80-225-4811-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. PASIAR, Ladislav. Prezentačné zručnosti. Recenzenti: Andrea Čonková, Martin Droščák. 1.vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 99 s. [7,232 AH]. ISBN 978-80-225-4812-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 7. HORBULÁK, Zsolt. Stručné hospodárske dejiny Slovenska. Recenzenti: Anetta Čaplánová, Ľubica Čierna. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 128 s. [7,964 AH]. VEGA 1/0239/19. ISBN 978-80-225-4827-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. NOVÁK, Jaromír et al. Odborová didaktika ekonomických predmetov. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Ľudmila Velichová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 191 s. [12,44 AH]. ISBN 978-80-225-4846-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 9. MORVAY, Karol. Základy práce s národnými účtami : aplikačné praktikum. Recenzenti: Martin Lábaj, Barbora Mazúrová, Martin Hudcovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 105 s. [8,071 AH]. ISBN 978-80-225-4845-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 10. BELIČKOVÁ, Kornélia - BELKOVICSOVÁ, Daša - SKÝPALOVÁ, Miroslava. Rozpočtová teória a politika : pomôcka k seminárom. Recenzenti: Erika Neubauerová, Lukáš Baňacký. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 238 s. [10,956 AH]. ISBN 978-80-225-4851-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]