Výsledky vyhľadávania

 1. JAROVIČOVÁ, Kristína. Odmeňovanie zamestnancov vo verejnej správe : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Hamuľák. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 2. KURILLA, Andrej. Prestupový systém vo futbale - právne a ekonomické aspekty : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Gábriš. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 3. MÓRESOVÁ, Simoneta. Správne delikty subjektov finančného trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Yana Daudrikh. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 4. BAČKOROVÁ, Kristína. Nakladanie s komunálnym odpadom : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Dufala. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 5. BERTA, Jakub. Hospodársky význam zmenky : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Jablonka. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 6. BODNÁRIKOVÁ, Rebeka. In house výnimka vo verejnom obstarávaní : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Hodás. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 7. GIRAŠKOVÁ, Daniela. Nová regulácia druhej smernice o platobných službách a aspekty jej implikácie do národných právnych úprav : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Čunderlík. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 8. PAÁL, Boris. Komparácia daňových systémov vybraných krajín so zreteľom na nepriame dane : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Poláková. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 9. PETRÍKOVÁ, Nina. Uplatňovanie duálneho vzdelávania na Slovensku (právno-ekonomický pohľad) : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Poláková. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha


 10. POLIAKOVÁ, Veronika. Konfiškácia pôdy Nemcov, Maďarov a domácich zradcov a kolaborantov na Slovensku po roku 1945 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Sombati. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha