Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. Recenzovali: Richard Farkaš, Miloš Sklenka. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 440 s. [25,45 AH]. ISBN 978-80-571-0166-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. BOHÁČ, Dominik. Podstata a význam kalkulačných účtov v účtovníctve podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Contributions, Allowances and Subscriptions into Capital Trading Company`s Equity. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 143-147. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 4. GANCARČIKOVÁ, Katarína. Aplikácia zásady opatrnosti v účtovníctve podnikateľa : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 5. PRAMUKOVÁ, Anna. Osobitosti mimoriadnej účtovnej závierky (so zameraním na podnikateľa) : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. KNAPOVÁ, Katarína. Výkaz peňažných tokov ako súčasť účtovnej závierky zostavenej podľa US GAAP : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Registrovaný sociálny podnik. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 5, s. 8-13. APVV 16-0602.
  článok

  článok

 8. VÁLKOVÁ, Denisa. Výkaz zmien vlastného imania ako súčasť účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. SVETLÍKOVÁ, Silvia. Osobitosti priebežnej účtovnej závierky (so zameraním na podnikateľa) : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. JANČUŠKOVÁ, Juliana. Prehľad o pohybe vlastného imania prezentovaný v účtovnej závierke podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha