Výsledky vyhľadávania

 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky. Recenzovali: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2021. 98 s. [5,5 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-89962-78-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ŠIKOVÁ, Lenka. Účtovná závierka podnikateľa ako zdroj informácií na analýzu ukazovateľov rentability : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. JOPEKOVÁ, Andrea. Analýza zadlženosti podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva na príklade vybraných účtovných jednotiek : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. MADOLA, Ivan. Účtovná závierka podnikateľa ako zdroj informácií na analýzu ukazovateľov aktivity : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 5. KOLLÁROVÁ, Simona. Význam vykazovania peňažných tokov z investičnej činnosti podnikateľa pre používateľov informácií z účtovnej závierky : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 6. MICHALČOVÁ, Michaela. Identifikácia, oceňovanie, účtovanie a vykazovanie krátkodobého finančného majetku v účtovníctve podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 7. JUNAS, Martin. Identifikácia, oceňovanie, účtovanie a vykazovanie pohľadávok v účtovníctve podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 8. GÁLOVÁ, Bianka. Aplikácia zásady zákazu kompenzácie v účtovníctve podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2020. 39 s.
  kniha

  kniha

 9. BEBJAKOVÁ, Terézia. Účtovná závierka podnikateľa ako zdroj informácií na analýzu likvidity účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. Recenzovali: Richard Farkaš, Miloš Sklenka. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 440 s. [25,45 AH]. ISBN 978-80-571-0166-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 1]