Výsledky vyhľadávania

 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II : otázky, príklady, úlohy a testy. Recenzovali: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. [77 s.] [3,92 AH]. ISBN 978-80-89962-34-1.
 2. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Contributions, Allowances and Subscriptions into Capital Trading Company`s Equity. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 143-147. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. BOHÁČ, Dominik. Podstata a význam kalkulačných účtov v účtovníctve podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 4. JANČUŠKOVÁ, Juliana. Prehľad o pohybe vlastného imania prezentovaný v účtovnej závierke podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 5. PÁPAI, Denis. Ocenenie úbytku zásob materiálu v podnikateľskej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 33 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠLOSÁR, Rudolf - ŠLOSÁROVÁ, Anna. Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). Lektorovali: Helena Ivaničová a Jolana Šabíková. 16. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 59 s. [4 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-571-0067-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. ŠLOSÁR, Rudolf - ŠLOSÁROVÁ, Anna. Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií. Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 14. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 231 s. [13 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-571-0066-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky : praktikum. Recenzenti: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. [114 s.] [5,23 AH]. ISBN 978-80-89962-23-5.
 9. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Registrovaný sociálny podnik. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 5, s. 8-13. APVV 16-0602.
  článok

  článok

 10. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Štruktúra vlastného imania kapitálovej obchodnej spoločnosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 71-84 online. APVV č. APVV-16-0602.
  článok

  článok