Výsledky vyhľadávania

 1. BELAJOVÁ, Anna - GECÍKOVÁ, Ivana. Napĺňanie manažérskej funkcie organizovania v podmienkach obecnej samosprávy na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. ISSN 1337-2955, jún 2014, roč. 10, č. 1, s. 91-98.
  článok

  článok

 2. GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera - BELAJOVÁ, Anna. The Quality measurement of management in local self-government in the Slovak Republic. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 9-10, pp. 38-41 online.
  článok

  článok

 3. BELAJOVÁ, Anna - GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera. Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni. Recenzovali: Peter Škultéty, Jozef Višňovský, Juraj Tej. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 231 s. Ekonómia. IGA 2/10. ISBN 978-80-8168-117-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BELAJOVÁ, Anna - HAMALOVÁ, Marta - MATÚŠOVÁ, Silvia. Princíp partnerstva v aktuálnych koncepciách regionálnej politiky. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 21-44. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0159485/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_06.pdf>
  článok

  článok

 5. HAMALOVÁ, Marta - BELAJOVÁ, Anna - KOVÁCSOVÁ, Ivana. Postoje miestnej samosprávy a podnikateľov k partnerskej spolupráci a príklady dobrej praxe. In XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Valtice, 20.-22. června 2012. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2012. ISBN 978-80-210-5875-0, s. 353-362.
  článok

  článok

 6. BELAJOVÁ, Anna - GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera. Manažment ľudských zdrojov v miestnej samospráve. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 16-21.
  článok

  článok

 7. HAMALOVÁ, Marta - BELAJOVÁ, Anna - ŠEBOVÁ, Miriam. Komunálna ekonomika a politika. Bratislava : Sprint dva, 2011. 260 s. Economics. ISBN 978-80-89393-38-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : doba riešenia 9/2008 - 6/2011. Bratislava, 2011. 8 s. APVV-0230-07.
 9. ŽÁRSKA, Elena - ČERNĚNKO, Tomáš - KOZOVSKÝ, Dušan. Verejná správa 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 176 s. [10,398 AH]. ISBN 978-80-225-3113-9. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 10. BELAJOVÁ, Anna - MAJOROŠOVÁ, Milena. Vplyv fiškálnej decentralizácie na zvyšovanie príjmov obcí. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 50-59.
  článok

  článok